Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

LOGO2

Z ogromnym żalem zawiadamiamy:

30 lipca 2018 roku zmarł współzałożyciel SPCh – Śp. Marian Lech.

Marian uczestniczył od początku w pracach zmierzających do utworzenia Stowarzyszenia, a potem przez kilka kadencji pełnił funkcję członka Zarządu. Przez ostatnie lata pracował w Komisji Certyfikacyjnej pomagając i wspierając młodszych kolegów swoim doświadczeniem i wiedzą.

Znaliśmy Mariana jako tego, dla którego najważniejszy był człowiek i jego dobro. Jego pasją było spotkanie i towarzyszenie drugiemu w pracy nad sobą.

Słowa, które jako psychoterapeuta i superwizor wypowiadał, teraz posłużą nam do wspominania, refleksji, pożegnania…

Msza żałobna odbędzie się w piątek 3/08/2018 o godzinie 11.00 w Kościele pod wezwaniem Św. Piotra i  Św. Pawła w Warszawie przy ulicy Szumiącej 5. Po nabożeństwie ciało zostanie złożone do grobu rodzinnego na Cmentarzu w Pyrach (Warszawa).

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez wierzących psychologów i psychoterapeutów z różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy zapragnęli realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Była również wyrazem zrozumienia i odpowiedzią na potrzeb tych pacjentów, którzy chcieli być uszanowani w swoim doświadczeniu duchowym i religijnym. 20 września 1995 r. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało zarejestrowane Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (KRS – nr: 0000023117).

SPCh działa na terenie Polski, także poprzez swoje oddziały terenowe: gdański, krakowski, poznański, warszawski, katowicki i wrocławski. Zaangażowani w jego działalność są psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, kapłani i pastorzy, liderzy wspólnot religijnych i przedstawiciele innych profesji. Jej celem jest pomoc psychologiczna osobom jej potrzebującym, w oparciu o antropologię chrześcijańską bazującą na przekazie Biblii a szczególnie Ewangelii.

SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii, Studium Coaching i Studium Poradnictwa (Counsellingu), oraz Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie trwa rekrutacja na nasze szkolenia. Organizuje konferencje naukowe i różnorodne szkolenia.

SPCh współpracuje z organizacjami ogólnopolskimi i międzynarodowymi o podobnym charakterze i zakresie działania. Należy do Polskiej Rady Psychoterapii (www.psychoterapiawpolsce.pl) działającej od 2006 roku i skupiającej przedstawicieli stowarzyszeń szkolących i/lub certyfikujących psychoterapeutów. SPCh jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (www.psychoterapia-polska.org), której celem jest dbałość o zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych standardów z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, której Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym (European Association for Psychotherapy – EAP, www.europsyche.org). Jest także członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej (Europaean Association for Integrative Psychtherapy – EAIP, www.euroaip.eu). SPCh, Sekcja Counsellingu, posiada również członkostwo w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Doradców Chrześcijańskich (Association of Christian Counsellors in Europe – ACC Europe, www.acc-eu.org).