Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Stąd działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. Celem jest pomoc psychologiczna na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem.

SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa / Counsellingu, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii (European Movement for Christian Anthropology, Psychology and Psychotherapy www.emcapp.eu ).

 U W A G A

Od 1 lipca 2014 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz cała część Szkoleniowa zostaje przeniesiona do nowej siedziby:

ADRES:
Siedziba Zarządu Głównego SPCh
Centrum Pomocy Psychologicznej Integra

ul. Świętokrzyska 36 lok 63
00-116 Warszawa
telefon bez zmian: poradnia: 697 011 207, studium: 697 011 019

p5rn7vb
Partnerzy