Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Nowości

Sekcja Psychoterapii SPCh zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu „Chrześcijaństwo w psychoterapii”, które odbędzie się 28 maja 2018, w godzinach 17.15 – 19.30, w siedzibie Zarządu Głównego SPCh, Wilcza 66/68. Temat spotkania: „Czy, jak i kiedy rozmawiać z pacjentem o jego relacji z Bogiem?”.

Serdecznie zapraszamy. W imieniu Sekcji: Zofia Adamowicz i Tomasz Niemirowski.

Zarząd Główny SPCh zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w dniu 9 czerwca 2018 roku, o godzinie 18.00. Miejsce spotkania: siedziba ZG SPCh, ul. Wilcza 66/68 w Warszawie.

Wypełnia tym samym zobowiązanie podjęte przez WZC SPCh z dnia 17 marca 2018 r. obligujące ZG SPCh do zwołania w terminie do trzech miesięcy kolejnego WZC.

W programie WZC SPCh w dniu 9. 06. 2018 jest powołanie nowego składu Komisji Etyczno-Mediacyjnej, wobec odwołania go przez WZC w dniu 17. 03. 2018.

W imieniu ZG SPCh: Stanisław Tokarski

Spotkanie forum dyskusyjnego „Chrześcijaństwo w psychoterapii”
Sekcja Psychoterapii SPCh zaprasza na drugie spotkanie z cyklu „Chrześcijaństwo w psychoterapii”, które odbędzie się 26 marca 2018 (poniedziałek), w godzinach 17.15 – 19.30, w siedzibie Zarządu Głównego SPCh, Wilcza 66/68. Temat spotkania: „Czy w psychoterapii rozmawiać z pacjentem o jego relacji z Bogiem?”. Serdecznie zapraszamy. W imieniu Sekcji: Zofia Adamowicz i Tomasz Niemirowski.

ksiazka_obraz Jesteśmy przekonani, że w środowisku zainteresowanym duchowym i psychicznym rozwojem człowieka nie ma potrzeby przedstawiać postać ks. Krzysztofa Grzywocza, który w wyjątkowy sposób łączył teologię z psychologią. Swoje autorskie podejście do człowieka ukazywał w czasie rozmów, kazań,  konferencji oraz na łamach czasopism poświęconych życiu duchowemu i psychicznemu człowieka. „Wybrane na drogę” to zbiór tekstów poświęconych formacji i życiu chrześcijańskiemu. Książka jest owocem próby zebrania wybranych artykułów ks. Krzysztofa, jakie były publikowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Wobec trudnego doświadczenia poszukiwania ks. Grzywocza w Alpach i bólu niemożności znalezienia jego ciała,  biskup diecezji opolskiej, ks. Andrzej Czaja, zachęcał, byśmy szukali go w tym, co po sobie pozostawił: „I ja poszedłbym w tym kierunku, że my, którzy jesteśmy bardzo zauroczeni jego myślą, postawą, posługą, szukajmy go w tym, co nam zostawił. Mamy wiele wspaniałych konferencji, niektóre nagrane, niektóre na piśmie.(…) Tam go znajdziemy, w jego twórczości, w jego wywiadach”. Chcemy go spotykać w jego twórczości, tam odnajdujemy jego wrażliwość oraz przeczuwamy jego wyjątkową więź z Bogiem i piękne spojrzenie na człowieka. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar tej wyjątkowej znajomości. Chcemy zabrać jego myśli i słowa na drogę naszego życia, wsłuchując się ponownie w przesłanie, które nam pozostawia.

Zapraszamy do wyruszenia w drogę z ks. Krzysztofem szlakiem tekstów, jakimi obdarzał nas w ciągu swego życia i w których wyrażał to, czym żył. Niech lektura tej książki, poprzez spotkanie z jego słowem, będzie dla nas pomocą na drodze do jeszcze większej bliskości z Bogiem i człowiekiem.

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa Dom Słowa – www.dom-slowa.pl

 • 14.10.2017
 • 11.11.2017
 • 09.12.2017 – zmiana terminu, spotkanie odbędzie się 02.12.2017
 • 13.01.2018
 • 10.02.2018
 • 17.03.2018godz. 15.00Walne Zgromadzenie Członków godz. 17.00
 • 14.04.2018
 • 12.05.2018
 • 09.06.2018godz. 17.00Walne Zgromadzenie Członków 14godz. 18.00
 • 24 – 26. 08. 2018 – merytoryczne, wyjazdowe (Wrocław)
 • 8.09.2018
 • 13.10.2018
 • 10.11.2018
 • 8.12.2018

Godzina rozpoczęcia zebrań – 17.00

Forum dyskusyjne „Chrześcijaństwo w psychoterapii”

Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich serdecznie zaprasza do udziału w forum dyskusyjnym „Chrześcijaństwo w psychoterapii” prowadzonym przez Zofię Adamowicz i Tomasza Niemirowskiego.
Forum będzie się odbywać raz na dwa miesiące w siedzibie ZG SPCh, Wilcza 66/68, w godzinach 17.15 – 19.30. Najbliższe terminy to: 22.I.2018, 26.III, 28.V.
Mamy nadzieję, że forum przyczyni się do kontynuowania budowy tożsamości Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Każde spotkanie będzie poświęcone pewnemu wybranemu zagadnieniu mieszczącemu się w tytule „Chrześcijaństwo w psychoterapii” . Przewidujemy następującą formę każdego spotkania. Zaczynać będziemy od krótkiej dyskusji panelowej na wybrany temat pomiędzy kilkoma zaproszonymi przez nas osobami. Do dyskusji panelowych będziemy zapraszać różne osoby, zarówno członków SPCh jak i gości z zewnątrz. W dalszej części każdego spotkania będziemy zapraszać do debaty na dany temat wszystkich uczestników. Osoby prowadzące forum będą dyskusję moderowały.
Temat danego spotkania i nazwiska zaproszonych panelistów będą podawane mailem przed każdym spotkaniem.
Do udziału w forum są zaproszeni wszyscy chętni. Udział jest bezpłatny. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału.
Zofia Adamowicz, Tomasz Niemirowski, Anna Dębska (przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z dnia 20.01.2018 r. wysokość składki członkowskiej za 2018 rok wynosi 100 zł.

Aktualny numer rachunku bankowego : 51 2030 0045 1110 0000 0382 1860

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich jest organizacją pożytku publicznego.

Dlatego zwracamy się z gorąca prośbą o przeznaczenie 1 % Państwa podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.

W 2015 roku część wpłat z 1% spożytkowaliśmy na udzielanie pomocy psychologicznej osobom borykającym się z trudnościami finansowymi, które coraz częściej zwracają się do nas o pomoc. Ze środków OPP uruchomiliśmy program „tania terapia” oraz telefoniczny dyżur psychologiczny. W 2016 roku kontynuujemy tę inicjatywę.

Państwa wpłaty nadal gromadzone są również na projekt Centrum Zdrowia Psychicznego i Duchowego TABOR.
Aby przekazać 1% należy w zeznaniu podatkowym wypełnić jedynie:
NR KRS: 0000023117
• obliczoną kwotę 1 % podatku
• jeśli chcieliby Państwo przekazać 1 % konkretnemu Oddziałowi SPCh proszę wpisać jego nazwę w rubryce
CEL SZCZEGÓŁOWY oraz wyrazić zgodę na przekazanie nam tych danych

Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam w minionych latach przekazując 1 % podatku dochodowego!

Zarząd Główny SPCh