Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Nowości

Forum dyskusyjne „Chrześcijaństwo w psychoterapii”

Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich serdecznie zaprasza do udziału w forum dyskusyjnym „Chrześcijaństwo w psychoterapii” prowadzonym przez Zofię Adamowicz i Tomasza Niemirowskiego.
Forum będzie się odbywać raz na dwa miesiące w siedzibie ZG SPCh, Wilcza 66/68, w godzinach 17.15 – 19.30. Najbliższe terminy to: 22.I.2018, 26.III, 28.V.
Mamy nadzieję, że forum przyczyni się do kontynuowania budowy tożsamości Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Każde spotkanie będzie poświęcone pewnemu wybranemu zagadnieniu mieszczącemu się w tytule „Chrześcijaństwo w psychoterapii” . Przewidujemy następującą formę każdego spotkania. Zaczynać będziemy od krótkiej dyskusji panelowej na wybrany temat pomiędzy kilkoma zaproszonymi przez nas osobami. Do dyskusji panelowych będziemy zapraszać różne osoby, zarówno członków SPCh jak i gości z zewnątrz. W dalszej części każdego spotkania będziemy zapraszać do debaty na dany temat wszystkich uczestników. Osoby prowadzące forum będą dyskusję moderowały.
Temat danego spotkania i nazwiska zaproszonych panelistów będą podawane mailem przed każdym spotkaniem.
Do udziału w forum są zaproszeni wszyscy chętni. Udział jest bezpłatny. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału.
Zofia Adamowicz, Tomasz Niemirowski, Anna Dębska (przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z dnia 10.12.2016 r. wysokość składki członkowskiej za 2017 rok wynosi 100 zł.

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich jest organizacją pożytku publicznego.

Dlatego zwracamy się z gorąca prośbą o przeznaczenie 1 % Państwa podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.

W 2015 roku część wpłat z 1% spożytkowaliśmy na udzielanie pomocy psychologicznej osobom borykającym się z trudnościami finansowymi, które coraz częściej zwracają się do nas o pomoc. Ze środków OPP uruchomiliśmy program „tania terapia” oraz telefoniczny dyżur psychologiczny. W 2016 roku kontynuujemy tę inicjatywę.

Państwa wpłaty nadal gromadzone są również na projekt Centrum Zdrowia Psychicznego i Duchowego TABOR.
Aby przekazać 1% należy w zeznaniu podatkowym wypełnić jedynie:
NR KRS: 0000023117
• obliczoną kwotę 1 % podatku
• jeśli chcieliby Państwo przekazać 1 % konkretnemu Oddziałowi SPCh proszę wpisać jego nazwę w rubryce
CEL SZCZEGÓŁOWY oraz wyrazić zgodę na przekazanie nam tych danych

Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam w minionych latach przekazując 1 % podatku dochodowego!

Zarząd Główny SPCh