Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

LOGO2

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez wierzących psychologów i psychoterapeutów z różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy zapragnęli realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Była również wyrazem zrozumienia i odpowiedzią na potrzeb tych pacjentów, którzy chcieli być uszanowani w swoim doświadczeniu duchowym i religijnym. 20 września 1995 r. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zostało zarejestrowane Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (KRS – nr: 0000023117).

SPCh działa na terenie Polski, także poprzez swoje oddziały terenowe: gdański, krakowski, poznański, warszawski, katowicki i wrocławski. Zaangażowani w jego działalność są psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, kapłani i pastorzy, liderzy wspólnot religijnych i przedstawiciele innych profesji. Jej celem jest pomoc psychologiczna osobom jej potrzebującym, w oparciu o antropologię chrześcijańską bazującą na przekazie Biblii a szczególnie Ewangelii.

SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii, Studium Coaching i Studium Poradnictwa (Counsellingu), oraz Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie trwa rekrutacja na nasze szkolenia. Organizuje konferencje naukowe i różnorodne szkolenia. SPCh współpracuje z organizacjami ogólnopolskimi i międzynarodowymi o podobnym charakterze i zakresie działania. Należy do Polskiej Rady Psychoterapii (www.prp.org.pl) działającej od 2006 roku i skupiającej przedstawicieli stowarzyszeń szkolących i/lub certyfikujących psychoterapeutów. SPCh jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (www.psychoterapia-polska.org), której celem jest dbałość o zachowanie standardów psychoterapii i etykę zawodową psychoterapeutów oraz o zgodność tych standardów z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, której Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym (European Association for Psychotherapy – EAP, www.europsyche.org). Jest także członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej (Europaean Association for Integrative Psychotherapy – EAIP, www.euroaip.eu). Sekcja Counsellingu SPCh, posiada również członkostwo w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Doradców Chrześcijańskich (Association of Christian Counsellors in Europe – ACC Europe, www.acc-eu.org).