Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z dnia 10.12.2016 r. wysokość składki członkowskiej za 2017 rok wynosi 100 zł.

Aktualny numer rachunku bankowego : 51 2030 0045 1110 0000 0382 1860