Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich  wysokość składki członkowskiej za 2019 rok wynosi 100 zł.

Aktualny numer rachunku bankowego : 51 2030 0045 1110 0000 0382 1860