Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

ksiazka_obraz Jesteśmy przekonani, że w środowisku zainteresowanym duchowym i psychicznym rozwojem człowieka nie ma potrzeby przedstawiać postać ks. Krzysztofa Grzywocza, który w wyjątkowy sposób łączył teologię z psychologią. Swoje autorskie podejście do człowieka ukazywał w czasie rozmów, kazań,  konferencji oraz na łamach czasopism poświęconych życiu duchowemu i psychicznemu człowieka. „Wybrane na drogę” to zbiór tekstów poświęconych formacji i życiu chrześcijańskiemu. Książka jest owocem próby zebrania wybranych artykułów ks. Krzysztofa, jakie były publikowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Wobec trudnego doświadczenia poszukiwania ks. Grzywocza w Alpach i bólu niemożności znalezienia jego ciała,  biskup diecezji opolskiej, ks. Andrzej Czaja, zachęcał, byśmy szukali go w tym, co po sobie pozostawił: „I ja poszedłbym w tym kierunku, że my, którzy jesteśmy bardzo zauroczeni jego myślą, postawą, posługą, szukajmy go w tym, co nam zostawił. Mamy wiele wspaniałych konferencji, niektóre nagrane, niektóre na piśmie.(…) Tam go znajdziemy, w jego twórczości, w jego wywiadach”. Chcemy go spotykać w jego twórczości, tam odnajdujemy jego wrażliwość oraz przeczuwamy jego wyjątkową więź z Bogiem i piękne spojrzenie na człowieka. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar tej wyjątkowej znajomości. Chcemy zabrać jego myśli i słowa na drogę naszego życia, wsłuchując się ponownie w przesłanie, które nam pozostawia.

Zapraszamy do wyruszenia w drogę z ks. Krzysztofem szlakiem tekstów, jakimi obdarzał nas w ciągu swego życia i w których wyrażał to, czym żył. Niech lektura tej książki, poprzez spotkanie z jego słowem, będzie dla nas pomocą na drodze do jeszcze większej bliskości z Bogiem i człowiekiem.

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa Dom Słowa – www.dom-slowa.pl