Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Zarząd Główny SPCh zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w dniu 9 czerwca 2018 roku, o godzinie 18.00. Miejsce spotkania: siedziba ZG SPCh, ul. Wilcza 66/68 w Warszawie.

Wypełnia tym samym zobowiązanie podjęte przez WZC SPCh z dnia 17 marca 2018 r. obligujące ZG SPCh do zwołania w terminie do trzech miesięcy kolejnego WZC.

W programie WZC SPCh w dniu 9. 06. 2018 jest powołanie nowego składu Komisji Etyczno-Mediacyjnej, wobec odwołania go przez WZC w dniu 17. 03. 2018.

W imieniu ZG SPCh: Stanisław Tokarski