Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Zarząd Główny SPCh zaprasza Członków Stowarzyszenia na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków SPCh w dniu 15.06.2019  , godz. 17.15. Miejsce spotkania: siedziba ZG SPCh, ul. Wilcza 66/68 w Warszawie.

W imieniu ZG SPCh: Stanisław Tokarski