Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Psychoterapii SPCh odbędzie się w dniu 11 maja 2019.

Zapraszamy Członków I Kandydatów do Sekcji (po złożonej deklaracji) na godzinę 17.15 do siedziby

Stowarzyszenia przy ul. Wilczej 66/68 w Warszawie.

 

Zarząd Sekcji Psychoterapii SPCh

Anna Dębska i Stanisław Tokarski