Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

LOGO2

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich!

W imieniu Zarządu Głównego SPCh serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków SPCh, które odbędzie się w sobotę, 28 marca 2015 roku o godzinie 17.00 w CPP INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36/63, kl. IV, piętro 8 (domofon 63).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZG SPCh – Stanisława Szlassa
2. Wolne wnioski
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym
5. Sprawozdanie Zarządu Głównego SPCh za 2014 rok:
Merytoryczne – Przewodniczący ZG SPCh Stanisław Szlassa
Finansowe – Skarbnik ZG SPCh Katarzyna Ornat
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Zakończenie obrad

Z poważaniem,
Barbara Wangler
Sekretarz ZG SPCh