Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Nad programem Studium Psychoterapii SPCh pracuje Rada Programowa, powołana przez ZG w marcu 2014 roku, po jej korekcie personalnej na koniec 2015 roku, w aktualnym składzie:

  • prof. dr. hab Lidia Grzesiuk (przewodnicząca)
  • prof. Zofia Adamowicz
  • mgr Magdalena Chapońkowska
  • mgr Ewa Kohnke
  • mgr Anna Kołodziejczyk
  • dr Tomasz Niemirowski (sekretarz)
  • mgr Władysław Schinzel
  • mgr Katarzyna Talmont
  • ks. dr Stanisław Tokarski