Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Nad programem Studium Psychoterapii SPCh pracuje Rada Programowa, powołana przez ZG w marcu 2014 roku, po jej korekcie personalnej na koniec 2015 roku, w aktualnym składzie:

prof. dr. hab Lidia Grzesiuk (przewodnicząca)
prof. Zofia Adamowicz
dr Ewa Kiliszek
mgr Ewa Kohnke
mgr Anna Kołodziejczyk
Katarzyna Talmont
dr Tomasz Niemirowski
ks. dr Stanisława Tokarski (sekretarz)