Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Inicjatywa powołania  Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r.  przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w  duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy  pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy, jak i  protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów  Chrześcijańskich”. Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie  Wojewódzkim w Warszawie. Nr KRS 0000023117.

Stowarzyszenie jest  organizacją pożytku publicznego na mocy decyzji Krajowego Rejestru  Sądowego z dnia 5.01.2005 r.

Liczba osób zapisanych do Stowarzyszenia na koniec 2010 roku wynosiła 730.