Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Sekcja Psychoterapii SPCh została powołana w 2008 r Sekcja zajmuje się rozwijaniem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Działa na podstawie Statutu SPCh oraz regulaminu Sekcji. By zostać członkiem Sekcji Psychoterapii należy spełniać wymagania określone w regulaminie Sekcji oraz wypełnić deklarację członkowską.

SEKCJA PSYCHOTERAPII SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP www.europsyche.org).

Regulamin

Deklaracja