Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Została powołana uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Celem działania sekcji jest rozwijanie koncepcji chrześcijańskiego poradnictwa psychologicznego (counsellingu) oraz organizowanie możliwości wykorzystania uzyskanych umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz poszukującymi rozwoju osobistego. Sekcja stawia sobie ponadto za cel wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego doradców (counsellerów) poprzez organizowanie szkoleń, superwizji i innych form kształcenia.

Regulamin

Deklaracja

www.poradnictwo.spch.pl