Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Przewodnicząca Komisji – Zofia Adamowicz

Członkowie:

Anna Dębska

Ewa Maciocha

Tomasz Niemirowski

Stanisław Orłowski

 

Regulamin Komisji Etyczno-Mediacyjnej