Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Skład Komisji Etyczno-Mediacyjnej:

Izabela Szwarocka – przewodnicząca KE-M,

Agata Pietras – sekretarz KE-M,

Anna Filipowicz, Edyta Gawrysiuk, Agnieszka Małkowska-Szkutnik – członkowie KE-M.

 

Regulamin Komisji Etyczno-Mediacyjnej