Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Program Studium Psychoterapii SPCh w edycji 2018/2019 ma charakter integracyjny (integratywny), oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach.

Studium trwa 4 lata, każdego roku odbywa się 9 sesji weekendowych, zwykle raz w miesiącu: piątek (g. 15-20) sobota (g. 9-17) oraz 2 dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe w ciągu pierwszych trzech lat szkolenia (3 lub 5- dniowe): trening interpersonalny I, trening interpersonalny II wyjazdowy (dodatkowo płatny pobyt w ośrodku), trening interpersonalny III, trening interpersonalny IV, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych. Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu, oraz superwizje. W sumie Studium Psychoterapii SPCh obejmuje 825 godzin zajęć.

Wymogiem koniecznym jest również odbycie minimum 100 godzin psychoterapii własnej indywidualnej u jednego psychoterapeuty certyfikowanego (do końca II roku – minimum 50 godzin), oraz rozpoczęcie po II roku szkolenia praktyki psychoterapeutycznej pod ścisłą superwizją (min. 50 godzin).

Studium Psychoterapii jest oparte na antropologii i wartościach chrześcijańskich.

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 5 lipca 2018 roku.

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16.
adres email: studium@spch.pl

Rada Programowa SP

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Regulamin Studium Psychoterapii

Zgłoszenie na Studium Psychoterapii

Regulamin certyfikowania psychoterapeutów

Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty

Jedna odpowiedź na „Studium Psychoterapii 2018”