Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Program Studium Psychoterapii SPCh w edycji 2017 ma charakter integratywny, oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach.

Studium trwa 4 lata, od września do czerwca każdego roku odbywa się 9 sesji weekendowych, raz w miesiącu: piątek (g. 15-20) sobota (g. 9-17) oraz 2 dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe w ciągu pierwszych trzech lat szkolenia (3 lub 5- dniowe): trening otwarcia lub trening interpersonalny I, trening interpersonalny II wyjazdowy (dodatkowo płatny pobyt w ośrodku), trening intrapsychiczny lub trening interpersonalny III, trening terapeutyczny grupowy lub trening interpersonalny IV, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych. Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu, oraz superwizje. W sumie Studium Psychoterapii SPCh obejmuje 819 godzin zajęć.

Wymogiem koniecznym jest również odbycie minimum 50 godzin psychoterapii własnej (indywidualnej) do końca II roku szkolenia, a do końca szkolenia w sumie 100 godzin.

Studium Psychoterapii jest oparte na antropologii i wartościach chrześcijańskich.

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16.
adres email: studium@spch.pl

Rada Programowa SP

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Regulamin Studium Psychoterapii

Zgłoszenie na Studium Psychoterapii

Regulamin certyfikowania

Jedna odpowiedź na „Studium Psychoterapii 2017”