Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Program Studium Poradnictwa SPCh przewiduje dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia poradnictwa/counsellingu.

Studium trwa 2 lata – 350 godzin dydaktycznych, w tym 225 godzin wykładów i warsztatów oraz 125 godzin treningów – self experience. Każdego roku obejmuje 8 spotkań od listopada do czerwca, raz w miesiącu: piątek i sobota oraz 2 dodatkowe sesje warsztatowe. Ukończenie Studium oraz odbycie terapii własnej i superwizji indywidualnych umożliwia ubieganie się o certyfikat doradcy (counsellora).

 

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16,
adres email: studium@spch.pl

 

Szczegółowe informacje o studium

Regulamin Studium Poradnictwa

Zgłoszenie na Studium Poradnictwa

Regulamin certyfikowania doradców