Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Szkolenie  z  Psychoterapii  Dzieci  i  Młodzieży skierowane  jest  do  psychoterapeutów, psychologów, pedagogów szkolnych i pedagogów placówek opiekuńczo-wychowawczych, lekarzy (w szczególności lekarzy pediatrów), nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.