ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Psychoterapii 2022

Informujemy, że nie przyjmujemy jeszcze zgłoszeń na Studium Psychoterapii w edycji wiosna 2022. Terminy zajęć, oraz terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane później, po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej. Istnieje możliwość, że część zajęć teoretycznych będzie odbywać się online, inne – praktyczne, mogą zostać przesunięte na dalsze lata studiów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i przesłanie Zgłoszenia na Studium Psychoterapii 2020 na adres mailowy: studium@spch.pl wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Koszt rozmowy kwalifikacyjnej – 125 zł brutto.

Po zakwalifikowaniu się na Studium Psychoterapii 2020 kandydat potwierdza rozpoczęcie szkolenia bezzwrotną wpłatą tzw. wpisowego w wysokości połowy pierwszej raty za szkolenie (poniżej informacje dot. płatności).

Program Studium Psychoterapii SPCh w roku akademickim 2020 ma charakter integracyjny (integratywny), oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach.

Studium trwa 4 lata, każdego roku odbywa się 9 sesji weekendowych, zwykle raz w miesiącu: piątek (g. 15-20) sobota (g. 9-17) oraz 2 dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe w ciągu pierwszych trzech lat szkolenia (3 lub 5- dniowe): trening interpersonalny I, trening interpersonalny II wyjazdowy (dodatkowo płatny pobyt w ośrodku), trening interpersonalny III, trening interpersonalny IV, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych. Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu, oraz superwizje grupowe. W sumie Studium Psychoterapii SPCh obejmuje 804 godziny zajęć dydaktycznych (szczegółowy plan).

Ponadto w trakcie szkolenia Student zobowiązany jest do odbycia we własnym zakresie:

  • 100 godzin (do końca II roku – minimum 50 godzin) psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego
  • 360 godzin stażu klinicznego na oddziałach psychiatrycznych szpitalnych gdzie możliwy jest kontakt z pacjentami o różnej diagnozie, z czego co najmniej 180 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych dla dorosłych, pozostała część może być odbyta w innej placówce szpitalnej gdzie prowadzona jest psychoterapia
  • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
  • 50 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia

Podsumowując: 4-letnie Studium Psychoterapii obejmuje w sumie 1414 godzin.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia 4-letniego Studium Psychoterapii jest możliwe ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty SPCh według wymogów zawartych w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh.

Zarząd Główny SPCh nie certyfikuje psychoterapeutów, którzy nie ukończyli szkolenia przez niego prowadzonego, bądź akredytowanego.

Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh daje możliwość ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP). Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym EAP, oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej (EAIP).

Studium Psychoterapii SPCh jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo, medycyna, bądź innych humanistycznych. Uczestnikami szkolenia mogą być niechrześcijanie, o ile szanują wartości reprezentowane przez SPCh.

Studium Psychoterapii jest oparte na antropologii i wartościach chrześcijańskich.

Miejsce: Zajęcia odbywają się w Warszawie, w OPP Integra przy ul. Wilczej 66/68 (Śródmieście)

Koszt I roku Studium Psychoterapii: obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretyczno-praktycznych ujętych w planie

Czesne jest podzielone według systemu 4-ratalnego.

  • dla członków SPCh –  7225 zł + 23% VAT = 8886,75 brutto (każda z 4 rat po 2221,7 zł brutto)
  • dla pozostałych osób – 7500 zł + 23% VAT = 9225 zł brutto (każda z 4 rat po 2306,25 zł brutto)
  • W razie przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej i zdalnego nauczania – istnieje możliwość, że część zajęć treningowych będzie prowadzona w formie wyjazdowej, w takim wypadku koszty pobytu i wyżywienia w ośrodku pokrywa student (czesne nie obejmuje tych kosztów).
  • Trening Interpersonalny I w dn. 28-30.08.2020 r. odbędzie się w formie wyjazdowej, niedaleko Warszawy.

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest ks. dr Stanisław Tokarski

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16.

adres email: studium@spch.pl

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16
Adres email: studium@spch.pl

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl