Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

ZAWIADOMIENIE w sprawie WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH   Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia oraz § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (przyjętego uchwałą ZG SPCh i WZC SPCh w dniu 15.06.2019 r.), w oparciu o Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPCh z dnia … Czytaj dalej Terminy Walnego Zgromadzenia Członków