ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

„Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na 2-letnie podyplomowe Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Prowadzący i program: Studium będzie prowadzone przez psychoterapeutów, którzy mają duże doświadczenie w praktyce pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej wobec dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Program Studium obejmuje niezbędną teorię podaną w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztaty umiejętności, studia przypadków, superwizje pracy Studentów. Treningi self-excperience są ukierunkowane na rozwój u Studentów kompetencji kluczowych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studium kształci w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu integracyjnym w ujęciu chrześcijańskim.

Studium przygotowuje psychoterapeutów do pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy cierpią zarówno na typowe zaburzenia (nerwicowe, depresyjne), jak również na nowe współczesne problemy: zaburzenia tożsamości płciowej czy uzależnienia cyfrowe. Program Studium zawiera również zajęcia kształtujące kompetencje w zakresie współpracy psychoterapeuty z otoczeniem społeczno-wychowawczym dziecka (rodzice, szkoła).

Szczegółowy Program Studium będzie dostępny w tym miejscu do końca czerwca br.

Adresaci: zapraszamy zarówno psychoterapeutów (absolwentów podyplomowego szkolenia w psychoterapii), jak i psychologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarki, mgr resocjalizacji (oraz osoby o innym wykształceniu wyższym) którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania: Studium trwa 2 lata (20 miesięcy) i obejmuje 375h, w tym:

  •  300h zajęć dydaktycznych (warsztatów, seminariów) w formie 20 zjazdów po 15h (piątek 15:00-20:00 i sobota 9:00-18:00)
  • oraz 75h zajęć self-excperiencew formie 3 zjazdów po 25h (od piątku g. 15:00 do niedzieli g.15:00)

Uwaga! Studium ma charakter podyplomowego szkolenia uzupełniającego z psychoterapii dzieci i młodzieży, a jego program i zakres godzinowy odpowiada wymogom Ministra Zdrowia. Absolwent Studium (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Ministra Zdrowia, więcej: tutaj może ubiegać się o uzyskanie państwowego tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Termin: Studium będzie trwało od września 2023 do czerwca 2025r.

Miejsce: Zajęcia będą miały miejsce w Warszawie, w siedzibie szkoleniowej SPCh przy ul. Nowogrodzkiej 49.

Koszt: 16.500 zł (koszt całego szkolenia), płatne w ratach: 1.500 zł wpisowe, 20 rat po 750 zł.

Zapisy: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.spch.pl (poniżej) oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 1500 zł na konto SPCh o numerze: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505, tytuł przelewu: SPDziM, wpisowe, imię i nazwisko

Kontakt: e-mail spdzim@spch.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Adres zamieszkania

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą przy ul. Wilczej 66/68 w Warszawie;

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu;

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl