Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich organizuje kolejną edycję Studium Psychoterapii. Chętnych do uczestnictwa prosimy o przysłanie wypełnionego zgłoszenia w terminie do 20 V 2014r. Studium Psychoterapii SPCh kształci psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Studium jest formą kształcenia podyplomowego spełniającą standardy kształcenia psychoterapeutów.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich organizuje również kolejną edycję Studium Poradnictwa/Counsellingu. Program Studium Poradnictwa SPCh przewiduje dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia poradnictwa/counsellingu.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich organizuje roczne Studium Coachingu od października 2014. Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu coacha w praktyce, dzięki nabyciu technik i umiejętności coachingowych oraz przejściu własnego procesu coachingowego. Studium spełnia międzynarodowe standardy kształcenia coachów.

Szkolenie  z  Psychoterapii  Dzieci  i  Młodzieży skierowane  jest  do  psychoterapeutów, psychologów, pedagogów szkolnych i pedagogów placówek opiekuńczo-wychowawczych, lekarzy (w szczególności lekarzy pediatrów), nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Sekretariat Studium Psychoterapii, Studium Poradnictwa, Studium Coachingu oraz  Szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16,

adres email: studium@spch.pl