ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

ISTDP Core – Nowość

ISTDP Core – Nowość

Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich organizuje i zaprasza na:

Całościowe szkolenie (Core Training) przygotowujące do prowadzenia psychoterapii metodą ISTDP – Intensive Short-Therm Dynamic Psychotherapy (edycja 2024-2027) oraz Terminy zajęć i struktura szkolenia: CORE TRAINING (2024-2027r.).

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów, którzy ukończyli całościowe 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii i mają doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Warunkiem rozpoczęcia Core Trainingu jest wcześniejsze odbycie Precore Trainingu.

Realizowany Core Training odbywa się w ramach kursu trenerskiego i superwizorskiego, prowadzonego pod kierunkiem Jona Fredericksona z Washington Institute, w którym uczestniczą Prowadzący

Czym jest ISTDP?

ISTDP (intensywna krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna) charakteryzuje się: utrzymywaniem terapeutycznego zogniskowania (w przeciwieństwie do wolnych skojarzeń), aktywnego zaangażowania terapeuty (w przeciwieństwie do niedyrektywnej lub biernej pozycji), wykorzystuje przeniesienie jako narzędzie pracy terapeutycznej oraz świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne. Ramą pracy w ISTDP, podtrzymującą terapeutyczny focus, są dwa trójkąty: trójkąt konfliktu (uczucia – lęk – obrona) oraz trójkąt osób (relacje z przeszłości – terapeuta – relacje obecne). Habib Davanloo, pierwszy teoretyk i praktyk tego podejścia, rozwinął technikę służącą do szybkiej mobilizacji nieświadomego przymierza terapeutycznego w celu usunięcia oporu, dotarcia do nieświadomych konfliktów i uzyskania zmiany w stosunkowo krótkim czasie.

Czym jest Core Training?

Core Training jest trzyletnim, zaawansowanym, całościowym szkoleniem, przeznaczonym dla praktykujących terapeutów, którzy chcą rozpocząć swoją pracę w nurcie ISTDP.

Czego się nauczysz?

  • metapsychologii nieświadomości (ocena nieświadomego lęku, praca z obronami, złożone uczucia przeniesieniowe, nieświadome przymierze terapeutyczne),
  • psychodiagnozy pacjenta w ujęciu ISTDP (ocena i interwencja krok po kroku),
  • teorii psychopatologii w tym ujęciu,
  • technik terapeutycznych dopasowanych do pracy z pacjentami z różnymi strukturami obron: izolacja afektu, represja, kruchość.

Oprócz części teoretycznej, znacząca część szkolenia będzie oparta na praktycznych ćwiczeniach umiejętności technik terapeutycznych oraz superwizji pracy uczestników (analiza nagrań wideo sesji terapeutycznych – koniecznym warunkiem uczestnictwa w Core jest nagrywanie swojej pracy z pacjentami).

Czemu będzie poświęcona praca na poszczególnych etapach szkolenia?

  • pierwszy rok: podstawowe zasady ISTDP, ćwiczenie umiejętności pozwalających na ustanowienie zadania terapeutycznego i utrzymanie skutecznej koncentracji w pracy terapeutycznej (focus),
  • drugi rok: praca z pacjentem z kruchym ego, depresyjnym i somatyzującym,
  • trzeci rok: praca z pacjentem wysokooporującym, radzenie sobie z oporem przeniesieniowym, obronami charakteru oraz patologią superego.

Prowadzący:

Tomasz Gaj OP – dominikanin, psycholog, psychoterapeuta. Ukończył czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz 3-letnie zaawansowane szkolenie „Core Training” ISTDP pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije i Jona Fredericksona z udziałem Allana Abbassa, Roberta Neborsky’ego i Patricii Coughlin. Szkolenie jest potwierdzone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Pychologiczne. Przez ostatnie kilkanaście lat superwizował się u Jona Fredericksona, Patricii Coughlin, Allana Abbassa. Od kilku lat organizuje konferencje oraz zaawansowaną grupę superwizyjną z Jonem Fredericksonem.

W 2017 założył Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGHA, w którym pracuje. Mieszka we Wrocławiu.

 

Łukasz Kubiak OP – dominikanin, psychoterapeuta. Szkolił się w zakresie terapii indywidualnej, grupowej, rodzin i par w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył 3-letnie zaawansowane szkolenie „Core Training” ISTDP pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije i Jona Fredericksona, z udziałem Allana Abbassa, Roberta Neborsky’ego i Patricii Coughlin. Szkolenie jest potwierdzone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Pychologiczne. Przez ostatnie kilkanaście lat superwizował się u Jona Fredericksona, Patricii Coughlin, Allana Abbassa. Od kilku lat organizuje konferencje oraz zaawansowaną grupę superwizyjną z Jonem Fredericksonem.

W 2017 założył Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGHA, w którym pracuje. Mieszka we Wrocławiu.

Organizacja szkolenia: SPCh organizuje dwie grupy Core Trainingu: Wrocławską oraz Warszawską.

Miejsce:

Szkolenie odbywać się będzie w trybie hybrydowym: częściowo on-line, a częściowo stacjonarnie (2 zjazdy w roku on-line i 2 stacjonarne).

Grupa Wrocławska zjazdy stacjonarne będzie miała w Dominikańskim Ośrodku Formacji i Rozwoju TABGHA w klasztorze dominikanów na Placu Dominikańskim 2 we Wrocławiu.

Grupa Warszawska zjazdy stacjonarne będzie miała w siedzibie szkoleniowej SPCh w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49.

Ilość miejsc: maksymalnie 10 osób w grupieCertyfikat:

Zakończenie szkolenia potwierdza uzyskanie Certyfikatu Washington Institute, które upoważnia do pracy w podejściu ISTDP.

Terminy zajęć i struktura szkolenia: CORE TRAINING (2023-2026 r.).

Każdy rok szkolenia obejmuje cztery trzydniowe spotkania. Łącznie 12 zjazdów = 36 dni szkoleniowych, tj. 24 godziny podczas jednego zjazdu, czyli 288 godzin zegarowych podczas całego kursu (należy odjąć godzinny lunch każdego dnia).

Terminy zjazdów będą ustalone po zebraniu się grupy

Płatności:

Koszt całości szkolenia wynosi 36 000 zł.
Płatności są rozłożone na 12 rat po 3 000 zł., wpłacane w terminie siedmiu dni przed każdym  zjazdem. (Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt szkolenia – zapewnia miejsce na liście uczestników).

Zgłoszenia:

Aby dokonać zgłoszenia na Core Training, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy na www.spch.pl oraz uiścić bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 1 000 zł na konto SPCh: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505 (tytuł przelewu: ISTDP Core, imię i nazwisko). Potwierdzenie przelewu należy należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

Możliwość uzyskania faktury za szkolenie po przesłaniu potrzebnych danych na adres mailowy: spchszkolenia@spch.pl

Formularz zgłoszeniowy

(nazwa jednostki organizującej, nazwiska osób prowadzących, data szkolenia)
Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą przy ul. Wilczej 66/68 w Warszawie;

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu;

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl