ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków

ZAWIADOMIENIE

w sprawie

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,

działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia oraz § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (przyjętego uchwałą ZG SPCh i WZC SPCh w dniu 15.06.2019 r.), w oparciu o Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPCh z dnia 27 marca 2022 roku

Zarząd Główny uprzejmie zawiadamia

o zwołaniu sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
,

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Warszawie.

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPCh
z dnia 27 marca 2022 roku

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się formie hybrydowej:

on-line oraz stacjonarnie w budynku Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”

(znajdującym się przy ul. Nowy Świat 6/12, 00- 400 Warszawa, w sali „Kinowa”)

Z przyczyn organizacyjnych oraz w trosce o bezpieczeństwo spotkania uczestnictwo w spotkaniu kanałem online będzie możliwe tylko i wyłącznie dla osób, które wyrażą taką chęć wysyłając na adres: sekretariat@spch.pl imię, nazwisko, adres mailowy oddział oraz rodzaj członkostwa (zwyczajne/wspierające) w terminie do 17 czerwca 2022 r.

Do tych osób zostaną wysłane informacje o sposobie zalogowania się na spotkanie.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie nie zgłoszą chęci udziału w formie on-line, będą mogły uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu stacjonarnie lub udzielając pełnomocnictwa innemu członkowi SPCh.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w sprawozdawczo-wyborczym walnym zgromadzenie członków SPCh w dniu 26 czerwca 2022 r.

Pełnomocnictwo WZC 26.06.2022

Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników członków będących osobami fizycznymi

Klauzula Informacyjna dla Członków SPCH

 

Szczegółowy program oraz porządek obrad zostanie  zamieszczony na stronie SPCh oraz przesłany do członków na minimum 14 dni przed WZC.

Agnieszka Jankiewicz

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

 

Porządek Obrad sprawozdawczo-wyborczego

Walnego Zgromadzenia Członków

zaplanowanego na dzień 26 czerwca 2022 r.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym porządkiem obrad WZC

Porządek Obrad WZC 26.06.2022

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl