ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniach od 1.05 do 5.05 sekretariat oraz studium są nieczynne!

Zarząd Główny

Skład Prezydium Zarządu Głównego

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Kołodziejczyk
 • Viceprezes – Małgorzata Surma
 • Viceprezes – Katarzyna Nowicka
 • Sekretarz – Agnieszka Wojsz
 • Skarbnik – Łukasz Franc
 • Członek – Ewa Kohnke
 • Członek – Agnieszka Marianowicz – Szczygieł

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Terenowych oraz Przewodniczący Sekcji

 • Prezes Oddziału Gdańskiego – Alicja Szarecka
 • Prezes Oddziału Katowickiego – Monika Sobiegraj
 • Prezes Oddziału Krakowskiego –  Anna Kolasa
 • Prezes Oddziału Poznańskiego – Maria Rozmiarek
 • Prezes Oddziału Warszawskiego – Justyna Kubiak
 • Prezes Oddziału Wrocławskiego – Barbara Rządkowska
 • Przewodniczący Sekcji Psychoterapii – Zofia Adamowicz

Zadania Zarządu Głównego

Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia Psychologów chrześcijańskich do zakresu działania zarządu głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Podejmowanie uchwal miedzy obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych oraz określanie regulaminów ich działania.

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl