ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Zarząd Główny

Skład Prezydium Zarządu Głównego

 • Prezes Zarządu Głównego – Anna Kołodziejczyk
 • Viceprezes – Małgorzata Surma
 • Viceprezes – Katarzyna Nowicka
 • Sekretarz – Agnieszka Wojsz
 • Skarbnik – Łukasz Franc
 • Członek – Ewa Kohnke
 • Członek – Agnieszka Marianowicz – Szczygieł

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Terenowych oraz Przewodniczący Sekcji

 • Prezes Oddziału Katowickiego – Monika Sobiegraj
 • Prezes Oddziału Krakowskiego –  Anna Kolasa
 • Prezes Oddziału Poznańskiego – Maria Rozmiarek
 • Prezes Oddziału Warszawskiego – Justyna Kubiak
 • Prezes Oddziału Wrocławskiego – Tomasz Lewandowski
 • Przewodniczący Sekcji Psychoterapii – Anna Rudecka

Zadania Zarządu Głównego

Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia Psychologów chrześcijańskich do zakresu działania zarządu głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Podejmowanie uchwal miedzy obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych oraz określanie regulaminów ich działania.

Plan pracy na rok 2022

 • Uchwalenie regulaminu pracy ZG
 • Podział obowiązków i zadań oraz uchwała kompetencyjna
 • Przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych z: Prezydium oddziałów terenowych Stowarzyszenia
 • Optymalizacja kosztowa
 • Ogłoszenie informacji nt. Studium Psychoterapii i Studium Pomocy Psychologicznej oraz kwalifikacja i zgłoszenia
 • Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok następny
 • Ustalenie procedury nadania i odnowienia certyfikatu psychoterapeuty i superwizora
 • Ustalenie procedury badania certyfikatu w trybie uproszczonym dla psychoterapeutów i superwizorów
 • Ustalenie regulaminu funkcjonowania SP i SPP- dotyczy programu, kwalifikacji wykładowców, organizacji szkoleń
 • Analiza efektywności szkolenia psychoterapeutów – wsparcie w doprowadzeniu do pełnej certyfikacji
 • Ustalenie akredytacji dla ośrodków występujących o akredytację SPCh
 • Przygotowanie i uruchomienie szkolenia superwizorów
 • Prace nad zmianą statutu SPCh
 • Przygotowanie walnego sprawozdawczego
 • Przygotowanie walnego wyborczego

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl