ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Certyfikat psychoterapeuty

Certyfikat psychoterapeuty

Dziękujemy za zainteresowanie certyfikacją w SPCh. Zachęcamy do zapoznania się z wymogami i regulaminami przed rozpoczęciem procesu.

Od 1 stycznia 2024r. organem certyfikującym w SPCh, niezależnym od podmiotów szkolących jest Rada Superwizorów. Zmienił się w związku z tym Regulamin Pracy Komisji Certyfikacyjnej i Egzaminacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się (poniżej) i certyfikacji w SPCh.

Wysokość opłaty certyfikacyjnej od dnia 1 lutego 2024r. wynosi 2600 zł.

W tym 2300 zł za rozpoczęcie procedury certyfikacyjnej oraz 300 zł za przyznanie certyfikatu.

Numer konta do wpłaty za opłatę certyfikacyjną:
74 1090 2590 0000 0001 4702 3505​
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata certyfikacyjna

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY:

Wymogi dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty zawarte są w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh

Regulamin Certyfikowania Psychoterapeutów

ANKIETA I DEKLARACJA:

WZÓR ANKIETY dla Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich ubiegających się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy:

Ankieta i deklaracja ubiegających się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy

OPIS PROCESU I WYMOGI TECHNICZNE

Opis przypadku powinien zawierać następujące elementy:

  1. Podstawowe informacje o pacjencie – wiek, płeć, zawód, wykształcenie, sytuacja osobista, sytuacja rodzinna (z kim mieszka), dotychczasowy przebieg leczenia
  2. Zgłaszany problem, objawy
  3. Diagnoza psychiatryczna
  4. Diagnoza psychologiczna, w tym wewnętrzny problem (konflikt) emocjonalny pacjenta, dominujące mechanizmy i strategie obronne, poziom lęku
  5. Źródła problemu pacjenta w jego historii życia
  6. Główne etapy procesu psychoterapeutycznego. Przełomowe momenty – jak do nich dochodziło i jak przebiegały. Przykłady ważnych interwencji terapeuty i reakcji pacjenta na nie.
  7. Dynamika relacji terapeutycznej, w tym dynamika przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
  8. Rezultaty terapii. Ocena przebiegu i wyniku terapii.

Opis powinien być jasny, precyzyjny, logiczny i wyczerpujący.

Można dołączyć transkrypcję wybranego fragmentu sesji.

Wymogi techniczne:

Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 3cm

Dodatkowo możliwy do skorzystania jest wzór do pobrania:

Opis procesu psychoterapeutycznego i jego rozumienia (case study) do certyfikatu SPCh – pobierz

Formularz do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się „tutaj”

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl