ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

Certyfikat psychoterapeuty

Certyfikat psychoterapeuty

Dziękujemy za zainteresowanie certyfikacją w SPCh. Zachęcamy do zapoznania się z wymogami i regulaminami przed rozpoczęciem procesu.

Od 1 stycznia 2024r. organem certyfikującym w SPCh, niezależnym od podmiotów szkolących jest Rada Superwizorów. Zmienił się w związku z tym Regulamin Pracy Komisji Certyfikacyjnej i Egzaminacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się (poniżej) i certyfikacji w SPCh.

Wysokość opłaty certyfikacyjnej od dnia 1 lutego 2024r. wynosi 2600 zł.

W tym 2300 zł za rozpoczęcie procedury certyfikacyjnej oraz 300 zł za przyznanie certyfikatu.

Numer konta do wpłaty za opłatę certyfikacyjną:
74 1090 2590 0000 0001 4702 3505​
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata certyfikacyjna

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY:

Wymogi dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty zawarte są w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh

Regulamin Certyfikowania Psychoterapeutów

ANKIETA I DEKLARACJA:

WZÓR ANKIETY dla Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich ubiegających się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy:

Ankieta i deklaracja ubiegających się o certyfikat superwizora, psychoterapeuty lub doradcy

OPIS PROCESU I WYMOGI TECHNICZNE

Opis procesu psychoterapeutycznego i jego rozumienia (case study) do certyfikatu SPCh – pobierz

Formularz do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się „tutaj”

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl