ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Szkolenie „Superwizja w psychoterapii”

Szkolenie „Superwizja w psychoterapii”

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na szkolenie superwizorskie dla kandydatów na superwizorów psychoterapii.

Szkolenie obejmuje 120h zajęć i jego program jest zgodny z wytycznymi dla szkolenia superwizorskiego określonymi w projekcie Polskiej Rady Psychoterapii Ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Adresaci szkolenia: certyfikowani psychoterapeuci z doświadczeniem w praktyce psychoterapeutycznej
Cele szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu superwizji procesu psychoterapeutycznego

Szczegółowe cele i program szkolenia dostępny jest tutaj »

Prowadzący: doświadczeni superwizorzy certyfikowani przez SPCh
Termin szkolenia: styczeń – lipiec 2025 r. (8 zjazdów: piątek 15:00-20:00 i sobota 9:00-18:00)
Forma szkolenia: hybrydowa, łącząca zajęcia on-line i stacjonarne (zajęcia stacjonarne będą odbywać się w Warszawie, w Centrum Kształcenia SPCh, ul. Nowogrodzka 49)

Koszt szkolenia: 8230 zł

Opłata za szkolenie obejmuje:

  • wpisowe 1430 zł (bezzwrotne, wliczane w całościowy koszt szkolenia)
  • 8 rat po 850 zł wpłacane przed każdym zjazdem.

Zgłoszenia: aby przystąpić do szkolenia, należy wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę wpisową (1430 zł) na konto SPCh nr: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505.

W tytule przelewu należy wpisać: szkolenie superwizorskie, wpisowe, imię i nazwisko.

Kontakt do sekretariatu: spchszkolenia@spch.pl, tel. 697-011-019 czynny pon-pt 9:00-15:00

Terminy szkolenia:

1.
19.01.2024   A. Kołodziejczyk
20.01.2024   A. Ostaszewska
adres szkolenia Nowogrodzka 49

2.
23.02.2024     A. Rusak
24.02.2024     M. Niewczas
adres szkolenia Nowogrodzka 49

3.
15-16.03.2024   M. Hinc
adres szkolenia Nowogrodzka 49

4.
12.04.2024  Lena Wojdan
13.04.2024   R. Jaworski

5.
17.05.2024   Zofia Adamowicz
18.05.2024  Ewa Kiliszek

 

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie - Superwizja w psychoterapii

Proszę o zakwalifikowanie mnie na Studium Pomocy Psychologicznej w edycji 2021/2022

Dane do faktury

Wykształcenie

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą przy ul. Wilczej 66/68 w Warszawie;

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu;

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Superwizja w psychoterapii

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl