ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów nie psychologów

Szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów nie psychologów

Rekrutacja otwarta

„Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza psychoterapeutów (w tym studentów 4-letniego podyplomowego szkolenia z psychoterapii), którzy nie są magistrami psychologii na Studium Uzupełniające z zakresu podstaw psychologii i wiedzy medycznej, mających zastosowanie w pracy psychoterapeuty.

Prowadzący: Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie mają doświadczenie w praktyce pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Słuchacze otrzymają wiedzę akademicką z akcentem na jej zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (na platformie Zoom).

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie.

Czas trwania i termin: Szkolenie trwa 10 miesięcy, obejmuje 165h zajęć dydaktycznych, 11 zjazdów po 15h (piątek 15:00-20:00 i sobota 9:00-18:00).

Szkolenie odbędzie się w okresie od września 2024 do czerwca 2025.

 

Koszt: 10.000 zł, płatne w ratach: 1.500 zł wpisowe, 10 rat po 850 zł.

 

Zapisy: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.spch.pl (poniżej) oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 1500 zł na konto SPCh o numerze: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505, tytuł przelewu: szkolenie uzupełniające, wpisowe, imię i nazwisko

 

Kontakt: e-mail su@spch.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu za rozmowę kwalifikacyjną

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane zgodnie z polityką RODO, dostępną w zakładce "RODO" 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl