ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniach od 1.05 do 5.05 sekretariat oraz studium są nieczynne!

Zespół SPCh ds Płci i Seksualności

Zespół SPCh ds Płci i Seksualności

Zespół SPCh ds. Płci i Seksualności w pełni ukonstytuował się 9-12-2022 (akceptacja Regulaminu, powołanie członków). Praca Zespołu koncentruje się wokół tematyki płci i seksualności (oraz małżeństwa i rodziny) i ma charakter roboczo-doradczy wobec innych ciał SPCH. Według Regulaminu, Zespół ma następujące uprawnienia:

  1. funkcja doradcza dla Zarządu Głównego SPCh,
  2. wystosowywanie rekomendacji, propozycji, inicjowanie działań w ramach SPCh,
  3. opiniowanie i wypracowywanie standardów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w ww obszarze oraz standardów edukacyjnych,
  4. rekomendowanie szkoleń, profesjonalistów, literatury czy badań, zwłaszcza w obszarze nowym lub wzbudzającym duże znaki zapytania lub kontrowersje,
  5. pośredniczenie w kontaktach z organizacjami i podmiotami zewnętrznymi, w tym międzynarodowymi,
  6. zajmowanie stanowiska wobec istotnych faktów społecznych, doniesień medialnych,
  7. inicjowanie i przeprowadzanie badań naukowych,
  8. publikowanie raportów, artykułów naukowych, uczestnictwo w programach badawczych lub edukacyjnych,
  9. reprezentowanie Zarządu Głównego SPCh na spotkaniach tematycznych, debatach itp.,
  10. oraz inna tego typu działalność.

Funkcję pierwszego koordynatora Zespołu pełni Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Załącznik (Regulamin Zespołu)

 

Standardy i wytyczne Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej – załącznik

UWAGA! Teraz także wersja angielska – załącznik

Projekt do konsultacji społecznych

Niniejszy dokument, zwany w skrócie „Standardami SPCh 2023” powstawał wieloetapowo od początku 2023 roku. Na jego kształt złożyła się praca kilkunastu ekspertów korzystających z międzynarodowych doświadczeń klinicznych i dorobku naukowego psychologów, psychoterapeutów (w tym psychoterapeutów dzieci i młodzieży, rodziny oraz terapeutów uzależnień), seksuologów i lekarzy (o specjalnościach: medycyna rodzinna, psychiatria, endokrynologia dziecięca, ginekologia i położnictwo). To pierwsza wersja tego dokumentu, niezmiernie potrzebnego w Polsce, wypełniającego istotną lukę w literaturze przedmiotu i terapeutycznej praktyce.

 

 

Opinie nt dokumentu

*

„Standardy i wytyczne Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej” to kompleksowy dokument o potwierdzonych podstawach antropologicznych i naukowych, oparty na starożytnej zasadzie etyki lekarskiej: po pierwsze nie szkodzić. Co najmniej siedem niezależnych przeglądów systematycznych światowej literatury naukowej wykazało, że potwierdzanie niespójności płci wśród młodzieży ma charakter w najlepszym wypadku eksperymentalny i może skutkować znaczną, nieodwracalną szkodą. Społeczność międzynarodowa ma dług wdzięczności wobec tej organizacji za odważne opracowanie tych od dawna oczekiwanych standardów i wytycznych dotyczących optymalnej i etycznej opieki nad młodzieżą mającą problemy z tożsamością płciową”.

dr n.med. Michelle A. Cretella

Co-Chair, Adolescent Sexuality Council, Amerykańskie Kolegium Pediatrów, USA

*

„Standardy i wytyczne Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej” szczegółowo omawiają antropologię ludzkiej seksualności i etiologię zagadnień związanych z tożsamością płciową. Zalecenia dotyczące postępowania z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami tożsamości płciowej są skrupulatne i metodyczne. W dłuższej perspektywie postępowanie zgodnie z zaleceniami niniejszego dokumentu ujawni także stopień rozpowszechnienia różnych aspektów omawianych tu zagadnień, umożliwiając opracowanie uproszczonej wersji wytycznych. Byłoby to korzystne dla wielu społeczności na całym świecie”.

 

Bryan Shen

Licencjonowany Doradca, Region Południowej i Wschodniej Azji

*

„Te ‘Standardy i wytyczne’ są naprawdę doskonałe! Tak powinny  wyglądać wszystkie standardy opieki nad dziećmi i młodzieżą mającymi wątpliwości dotyczące płci – przygotowane w oparciu o liczne przeglądy badań systematycznych i doświadczenie kliniczne właściwych organów ds. zdrowia. W końcu mamy także coś z chrześcijańskiego punktu widzenia!”

dr Laura Haynes, psycholog, USA
Executive Board, International Foundation for Therapeutic and Counseling Choice, Country Representative for U.S.A. (IFTCC.org)

*

„Jaka reakcja jest najlepsza w obliczu ogromnego wzrostu liczby młodych ludzi identyfikujących się jako osoby transpłciowe i/lub wyrażających tu niepewność? Na czym polega autentyczna, całościowa opieka nad dzieckiem? W oparciu o szeroko zakrojone badania i najnowsze przeglądy dowodów z wielu krajów europejskich i stanów USA, Standardy SPCH 2023 szczegółowo odpowiadają na te pytania. Standardy stanowią doskonałe i bardzo potrzebne lekarzom i terapeutom w Polsce wytyczne, zapewniając ugruntowaną naukowo alternatywę dla modelu afirmującego i jego kompleksowe podważenie”.

dr Amy E. Hamilton, Research Associate, University of Texas-Austin, USA

*

„Kwestia opieki nad dziećmi i młodzieżą doświadczającymi dezorientacji płciowej jest kontrowersyjnym problemem medycznym, społecznym, politycznym i prawnym we wszystkich krajach zachodnich. Zbyt często dobra praktyka kliniczna w krajach zachodnich zostaje przejęta przez ideologie społeczne i polityczne.  Stowarzyszenie Chrześcijańskich Psychologów w Polsce stworzyło rozsądny i oparty na dowodach dokument, który zawiera spójne i wszechstronne spojrzenie na antropologię, badania naukowe, podstawy praktyki klinicznej i politykę społeczną analizy, które stanowią odpowiednią podstawę dla rozsądnych standardów najlepszych praktyk w diagnostyce i terapii. Niniejszy dokument –​​ „Standardy i wytyczne Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej”– jest fantastycznym źródłem, które określa zdroworozsądkowe i oparte na dowodach standardy opieki nad dziećmi doświadczającymi dezorientacji płciowej.  To dzieło godne pochwały”.

John Steenhof

Główny Prawnik, Human Rights Law Alliance, Australia

*

„Rozpoczęcie ‘zmiany płci’ u niedojrzałych osób jest jak gra w rosyjską ruletkę z 5 kulami na 6 miejsc w lufie. To szaleństwo, które będzie miało nieodwracalne konsekwencje dla nastolatka. Ostrożność sugerowana przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Polsce jest koniecznością dla wszystkich w tej kwestii.

We Francji ideolodzy gender przejęli władzę w krajowym systemie edukacji, a stowarzyszenia feministyczne i LGBT indoktrynują dzieci i nastolatki. Zwłaszcza chłopcy są zaburzeni, a ich męskość, jako przyszłych mężczyzn dekonstruowana, niszczona [w zarodku]. Przyszłe konsekwencje są póki co nieobliczalne. Nawet władze chińskie obawiają się, że feminizacja chłopców może zagrozić ich cywilizacji.

Teoria gender to kompletny nonsens, unieważniony przez naukę oraz badania i obserwacje prowadzone od zarania dziejów. Jest to także przestępstwo, ponieważ prowadzi młodych ludzi do przekonania, że ​​mogą wybrać płeć według własnego uznania”.

Jean-Paul Benglia

Specjalista i mówca w dziedzinie teorii gender i jej niebezpieczeństw dla dzieci i nastolatków, Francja.

*

„To długo oczekiwany i niezwykle potrzebny dokument, ponieważ pomaga profesjonalistom, nauczycielom i rodzicom, którzy często czują się zdezorientowani, jeśli chodzi o kwestie osób transpłciowych. Wytyczne są szczególnie cenne ze względu na ich silne wsparcie danymi naukowymi i ugruntowanie badaniami.

Niech Bóg błogosławi ten ważny początek!”,  Kristina Malysheva, psycholog, Ukraina

*

LISA

Zakres, głębia, skala i przejrzystość Standardów SPCh 2023 są oszałamiające. Skutecznie rozpakowują, wyjaśniają i łączą wiele złożonych aspektów antropologicznych, socjologicznych, prawnych, historycznych, medycznych i naukowych związanych z kwestiami tożsamości płciowej. Słusznie podnosi się tu alarm w związku z różnymi „niewiadomymi” i „niepoznawalnymi” rzekomo (obecnie) czynnikami, o których każdy transpłciowy nastolatek powinien zostać poinformowany. Wybrzmiewa tu także oczywiste współczucie dla wszystkich zaangażowanych stron, a zalecenia dotyczące dalszych działań są pozytywne i praktyczne. Choć rzecz została bardzo dokładnie zbadana i opisana przez profesjonalistów, jest dostępna dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza dla rodziców, których dzieci zapewniają ich, że urodzili się w „niewłaściwym ciele” i potrzebują „zmiany płci”.

dr Lisa Severine Nolland (University of Bristol); CEO, Marriage, Sex and Culture Group, Londyn

 

 

 

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl