ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniach od 1.05 do 5.05 sekretariat oraz studium są nieczynne!

Sekcja Psychoterapii

Sekcja Psychoterapii SPCh została powołana w 2008 r Sekcja zajmuje się rozwijaniem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Działa na podstawie Statutu SPCh oraz regulaminu Sekcji. By zostać członkiem Sekcji Psychoterapii należy spełniać wymagania określone w regulaminie Sekcji oraz wypełnić deklarację członkowską.

Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP www.europsyche.org).

Zarząd Sekcji Psychoterapii SPCH:

Zofia Adamowicz – Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh
Anna Rudecka – Wice-Przewodnicząca
Krzysztof Adamus – Sekretarz
Marta Wójciuk-Osik – Członek

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl