ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Sekcja Psychoterapii

Sekcja Psychoterapii SPCh została powołana w 2008 r Sekcja zajmuje się rozwijaniem psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Działa na podstawie Statutu SPCh oraz regulaminu Sekcji. By zostać członkiem Sekcji Psychoterapii należy spełniać wymagania określone w regulaminie Sekcji oraz wypełnić deklarację członkowską.

Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP www.europsyche.org).

Zarząd Sekcji Psychoterapii SPCH, powołany przez WZC SP w dniu 11.05.2019:

Anna Rudecka – przewodnicząca
Hanna Miecznikowska – sekretarz
Zofia Adamowicz – członkowie

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl