ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Psychoterapii 2021

Studium Psychoterapii 2021

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na Studium Psychoterapii w edycji 2021. Na przełomie września i października rozpocznie się rekrutacja na edycję wiosenną Studium Psychoterapii 2022r. Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę www.

Organizacja i proces rekrutacji

 • Rekrutujemy na dwie edycje:
  • edycja hybrydowa – start zajęć w edycji zaplanowany jest na wrzesień 2021r. (nie dotyczy Treningu Otwarcia) – większość zajęć odbywać się będzie on-line, z wyłączeniem zajęć niezbędnych do odbycia stacjonarnie;
  • edycja stacjonarna – start zajęć w edycji zaplanowany jest na październik 2021r. (nie dotyczy Treningu Otwarcia) – ze względu na ewentualne ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może się odbywać on-line.
 • Studium Psychoterapii SPCh trwa cztery lata (w sytuacjach niezależnych może się wydłużyć do czterech i pół roku)
 • Każdego roku odbywa się około 9 sesji weekendowych: piątek-sobota oraz dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe na poszczególnych latach: trening otwarcia wyjazdowy, trening interpersonalny I, trening interpersonalny II wyjazdowy, trening interpersonalny III, ew. trening interpersonalny IV, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych. Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu oraz superwizje grupowe.
 • Proces rekrutacji jest dwuetapowy i zakłada przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 • Po zakwalifikowaniu się na Studium Psychoterapii kandydat potwierdza rozpoczęcie szkolenia bezzwrotnym wpisowym w wysokości dwóch rat za szkolenie do końca lipca danego roku (poniżej informacje dotycząca płatności)
 • Zajęcia w zależności od edycji odbywają się on-line lub w siedzibie SPCh w Warszawie

Adresaci:
Wymagane jest wykształcenie wyższe w stopniu magistra. Zgodnie z regulacjami ogólnopolskimi nie jest obecnie niezbędne wykształcenie kierunkowe. Uczestnikami szkolenia mogą być niechrześcijanie, o ile szanują wartości reprezentowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.

Organizacja szkolenia:

 • Zjazdy szkoleniowe odbywają się raz w miesiącu: w piątki od 15.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00 (z przerwą obiadową)
 • Grupa szkoleniowa liczy od 16 do 22 osób
 • W trakcie trwania szkolenia nie później niż na II semestrze I roku Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia terapii własnej
 • Studium Psychoterapii SPCh obejmuje łącznie 1450 h
 • Studium Psychoterapii SPCh składa się z czterech głównych bloków, które są trzonami nauczania:
  • I rok – Psychologia kliniczna dla psychoterapeutów, Nozologia: ICD10, DSM V
  • II rok – Psychoterapia psychodynamiczna
  • III rok – Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • IV rok – Terapia schematu

Pozostałe bloki tematyczne  i szkoły psychoterapeutyczne: uzależnienia, współuzależnienia, PTSD, obraz Boga, zagadnienia etyczne, farmakoterapia, zaburzenia odżywiania, ISTDP, rozwój psychoseksualny, psychoterapia Gestalt, psychoterapia systemowa, inne.

Program Studium Psychoterapii opiera się na podejściu integracyjnym. Głównym trzonem jest Terapia Schematu, która opiera się na takich kierunkach jak: psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia Gestalt czy konstruktywizm. Szkolenie opiera się na nurtach psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Ważnym aspektem jest dla nas antropologia i wartości chrześcijańskie.

Student w trakcie szkolenia zobowiązany jest do odbycia we własnym zakresie:

 • 150 godzin (do końca II roku – minimum 50 godzin) psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego;
 • 360 godzin stażu klinicznego na oddziałach psychiatrycznych szpitalnych, gdzie możliwy jest kontakt z pacjentami o różnej diagnozie, z czego co najmniej 180 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych dla dorosłych (pozostała część może być odbyta w innej placówce szpitalnej, gdzie prowadzona jest psychoterapia do końca IV roku);
 • 150 godzin prowadzenia psychoterapii;
 • 65 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia

Plan i harmonogram Studium Psychoterapii SPCh zostanie udostępniony na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć wykładowych na wskazane przez studentów e-maile. Plan i harmonogram może ulec zmianie, ponieważ na bieżąco uzupełniamy naszą wiedzę, wzbogacając również program szkolenia.

 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uzyskanie wymaganej liczby obecności na zajęciach, zaliczenie wszystkich bloków zajęć zgodnie z ich formą zaliczenia, zaliczenie egzaminów, napisanie pracy końcowej (praca końcowa dotyczy konceptualizacji przypadku i opisu przebiegu procesu psychoterapeutycznego)
 • Szkolenie jest zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii
 • Na czas trwania szkolenia zostanie zawarta umowa ze Studentem

W skład kosztów szkolenia wchodzą:

 • udział w zajęciach teoretyczno-warsztatowych
 • udział w treningach (treningi wyjazdowe są płatne osobno)
 • udział w sesjach z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych
 • udział w superwizjach grupowych

Cennik:

 • rozmowa kwalifikacyjna – 200 zł, płatna najdalej trzy dni przed rozmową
 • wpisowe – do końca lipca danego roku należy wpłacić wysokość jednej raty jako potwierdzenie uczestnictwa w Studium (wpisowe jest bezzwrotne)
 • dla członków SPCh : I rok – 4 raty po 2221,7 zł brutto – łącznie 7225 zł + 23% VAT = 8886,75 brutto
 • dla pozostałych osób : I rok 4 raty po 2306,25 zł brutto – łącznie 7500 zł + 23% VAT = 9225 zł brutto
 • SPCh zastrzega sobie możliwość podniesienia czesnego w kolejnych latach maksymalnie o 10% w skali roku

Zarząd Główny SPCh nie certyfikuje psychoterapeutów, którzy nie ukończyli szkolenia przez niego prowadzonego, bądź akredytowanego. 

 • Po uzyskaniu dyplomu ukończenia 4-letniego Studium Psychoterapii możliwe jest ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty SPCh według wymogów zawartych w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh
 • Absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mają możliwość ubiegania się certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy)
 • Po spełnieniu dodatkowych wymogów studenci Studium Psychoterapii SPCh mogą się ubiegać o międzynarodowy certyfikat terapeuty schematu ISST (więcej na https://schematherapysociety.org)

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest Krzysztof Michalak
Telefon Studium: 697-011-019, czynny w środy, piątki w godz. 10-16
Adres email: studium@spch.pl
Nr konta do wpłat dla Studentów za rozmowę kwalifikacyjną i czesne:
74 1090 2590 0000 0001 4702 3505

Organizowane przez Oddział Poznański SPCh Studium Psychoterapii ze względu na brak akredytacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich nie jest podstawą do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (certyfikat psychoterapeuty SPCh).

Organizowane przez Oddział poznański Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Studium Psychoterapii ze względu na brak akredytacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich nie jest podstawą do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (certyfikat psychoterapeuty SPCh). 

Szanowni Państwo, informujemy, iż decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich od 1 stycznia 2022 roku następuje zmiana wysokości opłaty certyfikacyjnej i będzie ona wynosiła 1600 zł.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl