ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Psychoterapii 2019

Studium Psychoterapii 2019

Program Studium Psychoterapii SPCh w roku akademickim 2019 ma charakter integracyjny (integratywny), oparty jest na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na schematach.

Studium trwa 4 lata, każdego roku odbywa się 9 sesji weekendowych, zwykle raz w miesiącu: piątek (g. 15-20) sobota (g. 9-17) oraz 2 dodatkowe sesje treningowe i szkoleniowe w ciągu pierwszych trzech lat szkolenia (3 lub 5- dniowe): trening interpersonalny I, trening interpersonalny II wyjazdowy (dodatkowo płatny pobyt w ośrodku), trening interpersonalny III, trening interpersonalny IV, dodatkowe sesje z zakresu innych szkół psychoterapeutycznych. Na czwartym roku odbywa się szkolenie z terapii schematu, oraz superwizje grupowe. W sumie Studium Psychoterapii SPCh obejmuje 830 godzin zajęć dydaktycznych (szczegółowy plan).

Ponadto w trakcie szkolenia Student zobowiązany jest do odbycia we własnym zakresie:

  • 100 godzin (do końca II roku – minimum 50 godzin) psychoterapii własnej indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego
  • 360 godzin stażu klinicznego na oddziałach psychiatrycznych szpitalnych gdzie możliwy jest kontakt z pacjentami o różnej diagnozie, z czego co najmniej 180 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych dla dorosłych, pozostała część może być odbyta w innej placówce szpitalnej gdzie prowadzona jest psychoterapia
  • 100 godzin prowadzenia psychoterapii
  • 50 godzin superwizji indywidualnej po II roku szkolenia

Podsumowując: 4-letnie Studium Psychoterapii obejmuje w sumie 1440 godzin.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia 4-letniego Studium Psychoterapii jest możliwe ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty SPCh według wymogów zawartych w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh.

Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh daje możliwość ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (European Association of Psychotherapy – EAP). Sekcja Psychoterapii SPCh jest członkiem zwyczajnym EAP, oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej (EAIP).

Studium Psychoterapii SPCh jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo, medycyna, bądź innych humanistycznych. Uczestnikami szkolenia mogą być niechrześcijanie, o ile szanują wartości reprezentowane przez SPCh.

Studium Psychoterapii jest oparte na antropologii i wartościach chrześcijańskich.

Rekrutacja na Studium Psychoterapii w edycji 2019 przebiega następująco:

  1. Do dn. 27 czerwca 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Studium Psychoterapii SPCh mogą przesyłać wypełnione zgłoszenie wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych na adres: studium@spch.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Zgłoszenie na Studium Psychoterapii 2019

  1. Rozmowa indywidualna / kwalifikacyjna (koszt: 150 zł)

Po przeanalizowaniu zgłoszeń zaprosimy kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy będą odbywać się w pierwszym tygodniu lipca 2019.

  1. Ogłoszenie wyników rekrutacji

Terminarz zjazdów SP 2019 (I rok):

4-6.10.2019 – obowiązkowy Trening Interpersonalny I (piątek od godz. 11)

25-26.10.2019, 8-9.11.2019, 10-11.01.2020, 7-8.02.2020, 13-14.03.2020, 23-27.03.2020 Trening Interpersonalny II wyjazdowy, 3-5.04.2020 (wyjątkowo w piątek od godz. 13.15 + wyjątkowo niedziela w godz. 9-17), 8-9.05.2020, 5-6.06.2020, 26-27.06.2020.

Miejsce: Zajęcia odbywają się w Warszawie, w OPP Integra przy ul. Wilczej 66/68 (Śródmieście)

Koszt I roku Studium Psychoterapii: obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretyczno-praktycznych ujętych w planie

  • dla członków SPCh –  7500 zł + 23% VAT
  • dla pozostałych osób – 7900 zł + 23% VAT
  • dodatkowo płatny pobyt w ośrodku w trakcie 5-dniowego Treningu Interpersonalnego.

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest ks. dr Stanisław Tokarski

Telefon Studium: 697-011-019, czynny w poniedziałki, czwartki, piątki w godz. 12-16.

adres email: studium@spch.pl

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl