ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniach od 1.05 do 5.05 sekretariat oraz studium są nieczynne!

Studium Psychoterapii 2024

Studium Psychoterapii
edycja 2024/2028

Rekrutacja otwarta

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na kolejną edycję 4-letniego podyplomowego szkolenia z psychoterapii (Studium Psychoterapii).

Adresaci szkolenia

Studium Psychoterapii skierowane jest do osób z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim. Zapraszamy psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy oraz absolwentów innych kierunków, pragnących rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii.

Zgodnie ze standardami opracowanymi na forum Polskiej Rady Psychoterapii nie jest obecnie niezbędne wykształcenie kierunkowe (psychologiczne) ani wcześniejsze doświadczenie zawodowe w obszarze pomagania.

Koncepcja i program szkolenia

Studium Psychoterapii SPCh kształci psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integracyjnej w ujęciu chrześcijańskim.

Psychoterapia integracyjna w ujęciu chrześcijańskim (PICh) jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która – bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej – korzysta zarówno z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju.

Główne modalności psychoterapeutyczne integrowane w PICh to podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne (w szczególności: Terapia Schematów). Korzysta się również z podejścia humanistyczno-doświadczeniowego (w szczególności: Gestalt) i systemowej terapii rodzin i innych metod, mających potwierdzenie w praktyce klinicznej i badaniach naukowych (m.in. ISTDP).

Specyfiką PICh jest oparcie psychoterapii na antropologii chrześcijańskiej oraz profesjonalne uwzględnianie sfery duchowo/religijnej w praktyce psychoterapeutycznej.

Ważnym elementem kształcenia jest dojrzałość i wewnętrzna integracja psychoterapeuty.

Program Studium umożliwia nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w nurcie integracyjnym w ujęciu chrześcijańskim.

Program Studium jest zgodny ze standardami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii.

Studium Psychoterapii SPCh trwa 4 lata i obejmuje łącznie 1650 godzin, w tym:

 • 700 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych
 • 150 godzin doświadczenia własnego (self-excperience)  w formie treningów i warsztatów
 • 130 godzin superwizji grupowej
 • 20 godzin superwizji indywidualnej
 • 100 godzin własnej psychoterapii indywidualnej
 • 150 godzin własnej praktyki psychoterapeutycznej
 • 400 godzin stażu klinicznego w placówkach umożliwiających kontakt z pacjentami o różnej diagnozie.

 

Uzyskane kwalifikacje

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia Studium Psychoterapii możliwe jest ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty SPCh, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez SPCh spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mają możliwość ubiegania się także o certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Po spełnieniu dodatkowych wymogów, absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mogą się ubiegać o certyfikat innych towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Więcej informacji o procesie certyfikacji https://prp.org.pl/certyfikat-psychoterapeuty/.

Organizacja szkolenia

 • Grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób.
 • W każdym roku szkolenia odbywa się 10-13 zjazdów.
 • Zajęcia odbywają się w piątki (15:00-20:00) i soboty (9:00-17:00);
  (treningi i niektóre zjazdy obejmują większą liczbę godzin)
 • Szczegółowy terminarz zajęć na rok szkoleniowy, podawany jest Studentom z 2-miesięcznym wyprzedzeniem (do 15 lipca).
 • Zjazdy odbywają się w Centrum Kształcenia SPCh, przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie.

Koszty

 • rozmowa kwalifikacyjna – 300 zł
 • wpisowe – 3 000 zł (bezzwrotne)
 • czesne za I rok szkolenia – 12 400 zł (płatne w 4 ratach)
 • planowane czesne za II rok i kolejne lata szkolenia: 15 400 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

Ceny zawierają podatek VAT.

Czesne może ulec zwiększeniu maksymalnie do 10% w stosunku do roku poprzedniego.

Czesne nie obejmuje kosztów związanych z psychoterapią własną indywidualną, stażem klinicznym, superwizją indywidualną oraz pobytem w ośrodku w trakcie treningu wyjazdowego (jeden 5-dniowy trening).

Nr rachunku bankowego do wpłat:
74 1090 2590 0000 0001 4702 3505

Rekrutacja

Proces rekrutacji jest 3-etapowy:

 • przesłanie zgłoszenia (wypełnionego formularza elektronicznego za pośrednictwem www.spch.pl)
 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej i – po zakwalifikowaniu na Studium  – wniesienie opłaty w wysokości 3.000 zł,
 • podpisanie umowy.

 

Kierownictwo Studium

Organem prowadzącym Studium Psychoterapii jest Zarząd Główny SPCh.

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest viceprezes ZG SPCh Małgorzata Surma.

 

Koordynator Studium Psychoterapii: Aneta Wójcik

Kontakt do sekretariatu Studium:

Telefon:  +48 697-011-019, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00

Adres e-mail: studium@spch.pl

Proszę o zakwalifikowanie mnie na Studium Psychoterapii w edycji 2024/2028

Miasto
kod_pocztowy
ulica, nr domu/nr mieszkania
Prosimy o zamieszczenie pliku w formacie pdf
Prosimy o zamieszczenie pliku w formacie pdf
Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu za rozmowę kwalifikacyjną

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą przy ul. Wilczej 66/68 w Warszawie;

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu;

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl