ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

ISTDP Precore

ISTDP Precore

Rekrutacja otwarta

Wprowadzenie do terapii ISTDP – „Precore”

„Precore” jest kursem teoretycznego i praktycznego wprowadzenia w podstawy i główne założenia podejścia ISTDP (intensywna krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna). Jest to pierwsza część całościowego szkolenia w terapii ISTDP („Core Training”) przeznaczona dla osób chcących je podjąć jak również dla tych, którzy zamierzają się zapoznać z tą metodą i wzbogacić swoją pracę psychoterapeutyczną o elementy ISTDP.

„Precore” jest przeznaczony dla psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów oraz wszystkich, którzy pracują w obszarze pomagania psychologicznego.

Czym jest ISTDP?

ISTDP (intensywna krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna) charakteryzuje się: utrzymywaniem terapeutycznego zogniskowania (w przeciwieństwie do wolnych skojarzeń), aktywnego zaangażowania terapeuty (w przeciwieństwie do niedyrektywnej lub biernej pozycji), wykorzystuje przeniesienie jako narzędzie pracy terapeutycznej oraz świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne. Ramą pracy w ISTDP, podtrzymującą terapeutyczny focus, są dwa trójkąty: trójkąt konfliktu (uczucia – lęk – obrona) oraz trójkąt osób (relacje z przeszłości – terapeuta – relacje obecne). Habib Davanloo, pierwszy teoretyk i praktyk tego podejścia, rozwinął technikę służącą do szybkiej mobilizacji nieświadomego przymierza terapeutycznego w celu usunięcia oporu, dotarcia do nieświadomych konfliktów i uzyskania zmiany w stosunkowo krótkim czasie.

Program:

  • praca z obronami, które uniemożliwiają tworzenie i utrzymywanie skutecznego zogniskowania na zadeklarowaniu problemu, z którym pacjent przychodzi – niejasność, intelektualizacja, racjonalizacja, projekcja, eksternalizacja, zaprzeczenie, rozszczepienie
  • rozpoznawanie, ocena i regulowanie lęku (ścieżki rozładowywania nieświadomego lęku)
  • rozpoznawanie stopnia zaangażowania i mobilizowanie woli pacjenta w zadanie terapeutyczne
  • badanie problemu – praca z trójkątem konfliktu

Prowadzący:

Tomasz Gaj OP – dominikanin, psycholog, psychoterapeuta. Ukończył czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz 3-letnie zaawansowane szkolenie „Core Training” ISTDP pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije i Jona Fredericksona z udziałem Allana Abbassa, Roberta Neborsky’ego i Patricii Coughlin. Szkolenie jest potwierdzone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Pychologiczne. Przez ostatnie kilkanaście lat superwizował się u Jona Fredericksona, Patricii Coughlin, Allana Abbassa. Od kilku lat organizuje konferencje oraz zaawansowaną grupę superwizyjną z Jonem Fredericksonem. Obecnie kończy kurs nauczycielski i superwizorski prowadzony przez Jona Fredericksona.

W 2017 założył Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGHA, w którym pracuje. Mieszka we Wrocławiu.

 

Łukasz Kubiak OP – dominikanin, psychoterapeuta. Szkolił się w zakresie terapii indywidualnej, grupowej, rodzin i par w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył 3-letnie zaawansowane szkolenie „Core Training” ISTDP pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije i Jona Fredericksona, z udziałem Allana Abbassa, Roberta Neborsky’ego i Patricii Coughlin. Szkolenie jest potwierdzone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Pychologiczne. Przez ostatnie kilkanaście lat superwizował się u Jona Fredericksona, Patricii Coughlin, Allana Abbassa. Od kilku lat organizuje konferencje oraz zaawansowaną grupę superwizyjną z Jonem Fredericksonem. Obecnie kończy kurs nauczycielski i superwizorski prowadzony przez Jona Fredericksona.

W 2017 założył Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGHA, w którym pracuje. Mieszka we Wrocławiu.

Termin:

12-14.04.2024r. Każdego dnia będzie 8 godzin zajęć w godz. 10.00 – 18.00 (w tym godzinna przerwa). Zajęcia będą prowadzone on-line.

Koszt: 1300 zł

Płatne na konto SPCh: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505 (tytuł przelewu: ISTDP Precore, imię i nazwisko)

Zgłoszenia:

Aby dokonać zgłoszenia na Precore Training, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy na www.spch.pl oraz  uiścić opłatę. Potwierdzenie przelewu należy należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane zgodnie z polityką RODO, dostępną w zakładce "RODO" 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl