ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Aktualności

Szkolenie z farmakoterapii zaburzeń depresyjno-lękowych

Farmakoterapia zaburzeń depresyjno-lękowych[1]

Prowadzący: dr n. farm Agnieszka Kowalczyk[2]

W powszechnym obecnie problemie zmagań pacjenta z zaburzeniami depresyjno-lękowymi obok nieodzownej psychoterapii wymagana jest niejednokrotnie pomoc farmakologiczna. Farmakoterapia umożliwia pozyskanie niezbędnej do dalszej pracy psychoterapeutycznej – kondycji emocjonalnej, zwłaszcza w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Zrozumienie  mechanizmów działania środków leczniczych, czyli ich wpływu na patofizjologiczne zmiany w neuroprzekaźnictwie ośrodkowego układu nerwowego da sposobność łatwiejszej oceny stanu pacjenta. Zapoznanie się z działaniami niepożądanymi terapeutyków – pozwoli na pełniejsze zrozumienie funkcjonowania chorego, a także usprawni współpracę między psychoterapeutą a lekarzem. Poznanie podstaw wiedzy farmakologicznej, umożliwi osobie prowadzącej psychoterapię pełniejsze zrozumienie pacjenta, a tym samym przyspieszy proces zdrowienia.

Spotkanie ma na celu przybliżenie mechanizmów działania środków leczniczych stosowanych w psychoterapii zaburzeń lękowych i depresji; zapoznanie z podstawowymi grupami produktów leczniczych stosowanych w wyżej wymienionych jednostkach chorobowych i poznanie działań niepożądanych, towarzyszących przyjmowaniu wspomnianych leków.

Zapraszam do udziału w szkoleniu

Agnieszka Kowalczyk

Termin: sobota 22 czerwiec, godzina: 13.15 – 16.30. Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 x 1,5h)

Miejsce: INTEGRA – ul. Wilcza 66/68

Liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość powtórzenia tego szkolenia – jeśli będzie taka potrzeba, jak również zorganizowania jego kontynuacji w odniesieniu do innych chorób i zaburzeń psychicznych.

Koszt: 150.00 złotych za cały pierwszy czterogodzinny blok

ZGŁOSZENIA: sekretariat@spch.pl     lub      tel.: 697 011 207

Wpłaty na numer konta: 72203000451110000003355300

tytułem wpłaty: imię i nazwisko; szkolenie z farmakoterapii zab. depresyjno-lękowych

[1] Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Na świecie choruje na nią od 320 do 350 mln ludzi, stanowi to 4,3% globalnego obciążenia chorobami. W Polsce u 3 proc. dorosłych mieszkańców (766 tys. osób) wystąpił przynajmniej jeden epizod depresyjny. Ogółem 1 878 tys. – 5, 1% populacji – zaburzenia depresyjne,1 439 tys. – 3,9% zaburzenia lękowe. Na depresję cierpi 5%. osób powyżej 50 roku życia, a w grupie dzieci/młodzieży w wieku 6-12 lat wskaźnik ten wynosił 2%. Spośród 50 monitorowanych krajów Polska zajmuje odpowiednio 9 i 8 miejsce wśród państw o największym obciążeniu tymi zaburzeniami. Depresja jest uznawana za najczęstszą przyczynę samobójstw: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/uwaga-depresja.html

[2] Ukończyła z wyróżnieniem studia farmaceutyczne na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie w 2000 roku. Niezaspokojone pragnienie zdobywania wiedzy skierowało jej kroki do Ośrodka Informacji Naukowej Pharma (dawniej OIN Polfa). Tam zajmowała się pracą przy organizacji szkoleń dla farmaceutów i redagowaniem artykułów do czasopisma „Terapia i Leki”. Obecnie znalazła swoje miejsce na ziemi w zgłębianiu tajników farmakologii i dzieleniu się nimi ze Studentami w Zakładzie Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego WUM, gdzie w 2018 r. obroniła z wyróżnieniem swoją pracę doktorską.

 

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl