ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na nowe, unikalne studia podyplomowe:

„Seksuologia i psychologia rodziny z elementami profilaktyki. Płeć, rodzina i seksualność w obliczu wyzwań współczesności”.

Studia odbywają się:

  • w ujęciu integralnym, z uwzględnieniem chrześcijańskich wartości,
  • w ujęciu familiologicznym, prorodzinnym i pro demograficznym,
  • w podejściu profilaktycznym, z elementami bioetyki,
  • w podejściu praktycznym, z elementami terapii seksuologicznej.

Studia składają się z czterech bloków: „I. Siła rodziny”, „II. Fundamenty seksuologii”, III. Seksuologia – aspekty terapeutyczne”, „IV. Profilaktyka, edukacja, bioetyka”.

Model 4 w 1

Seksuologia, nauki dotyczące rodziny, profilaktyka, bioetyka – nasi absolwenci otrzymają bardzo wszechstronne wykształcenie odzwierciedlające złożone funkcje rodziny, a co za tym idzie zyskują wiele możliwości pracy. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych uprawniającego m.in. do starania się o certyfikaty w zakresie seksuologii klinicznej czy praktycznej. Studenci zdobywają także kompetencje z zakresu poradnictwa rodzinnego, profilaktyki i bioetyki. Są przygotowani do nauczania edukacji seksualnej i wychowania seksualnego (także w ramach edukacji zdrowotnej), zwłaszcza dzięki zajęciom z zakresu metodyki. Przy czym, aby uczyć tych przedmiotów w szkole, student musi posiadać uprawnienia nauczycielsko – pedagogiczne zdobyte w innym miejscu.

Nasi absolwenci mają także możliwość zatrudnienia np. w gabinecie seksuologicznym, poradni prorodzinnej, bioetycznej, czy duszpasterskiej oraz, na powyższych warunkach – także prowadzenia zajęć z młodzieżą w szkołach. Presja kulturowa na rodzinę wymaga nowoczesnego podejścia, które także zapewniamy.

Proszę przeczytać „List intencyjny dotyczący studiów”

SZCZEGÓŁOWY OPIS STUDIÓW:

Oferujemy Państwu unikalne i kompleksowe studia podyplomowe w modelu hybrydowym obejmujące swoim zakresem seksuologię z naukami o rodzinie, w tym z psychologią i socjologią rodziny, częścią dotyczącą profilaktyki, poradnictwa, bioetyki oraz terapii seksuologicznej. Wyróżnia nas spojrzenie na seksualność i płciowość w duchu chrześcijańskim i prorodzinnym, które umieszczamy w naturalnych ramach wartości, biegu życia i odpowiedzialności.  Zostają więc zintegrowane z całością życia jednostki, małżeństwa, rodziny i społeczeństwa. Takiego podejścia ogromnie brakuje. Jednocześnie stawiamy mocno na aspekt diagnostyczny czy praktyczny – stąd podejście profilaktyczne (zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży). Czeka Państwa duża dawka zajęć z praktykami, w tym z zakresu stosowania terapii seksuologicznej.

Poszerz swoje kompetencje lub zacznij nowy rozdział w swoim rozwoju zawodowym! Będziesz studiować na uznanej chrześcijańskiej uczelni wyższej. Otrzymasz dyplom uczelni wyższej, ale studia powstały z inicjatywy i są realizowane w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. To pewna marka. Nie tylko w Polsce brakuje specjalistów z obszaru seksuologii i psychologii rodziny w ujęciu chrześcijańskim, zwłaszcza takich, którzy umieją się pewnie i sprawnie poruszać w trudnych wyzwaniach współczesności, do czego także chcemy Państwa przygotować. Zakres godzinowy i treściowy studiów wyróżnia nas pozytywnie na tle innych ofert.

Spis zagadnień poruszanych podczas studiów

Czas trwania: studia trwają 1,5 roku/3 semestry +1 semestr praktyk;  to 512 godzin, to jest 437 godz. zajęć obowiązkowych (w tym ok. połowa to ćwiczenia), 75 godzin wykładów otwartych (fakultetów) i 60 godzin praktyk.

Tryb studiów: model hybrydowy (zajęcia w formie on- line lub w trybie stacjonarnym, zwłaszcza zajęcia praktyczne), częstotliwość zajęć: co ok. 2-3 tygodnie.

Zapraszamy: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy (zwłaszcza psychiatrów, a także urologów i ginekologów) oraz pielęgniarki, nauczycieli, kadrę pedagogiczną, doradców chrześcijańskich, duszpasterzy, rehabilitantów oraz innych absolwentów szkół wyższych.

Koszt studiów: 4200 za każdy z trzech semestrów; istnieje możliwość opłaty za studia w całości lub wpłat w systemie rat semestralnych lub miesięcznych (rata miesięczna wynosi wówczas 900 zł i jest płatna przez 10 miesięcy w roku)+ 200 zł bezzwrotnej opłaty kwalifikacyjnej + koszty wyjazdowego 3-dniowego treningu otwarcia (ośrodek pod Warszawą; wrzesień 2024).

Duża możliwość wyboru zajęć fakultatywnych! Student musi wykazać się tu obecnością na 2/3 przedmiotów (obowiązuje kalkulacja pełnych przedmiotów, nie zaś godzin).

Proces rekrutacji: Aby zgłosić się na studia, wypełnij formularz rekrutacyjny, opłać 200 zł (opłata bezzwrotna za rozmowę kwalifikacyjną), dostarcz ksero dyplomu studiów wyższych i czekaj na kontakt zwrotny.

UWAGA! Proces rekrutacji zostanie uruchomiony po 28 czerwca 2024r. i wówczas zostanie podany tu link do  formularza rekrutacyjnego. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem – prosimy już teraz o zgłoszenia na poniższe dane – wówczas otrzymają Państwo bezpośrednio powiadomienie o uruchomieniu rekrutacji wraz z wytycznymi.

Kontakt ws informacji nt studiów: sekretariat@spch.pl lub kontakt pod numerem 504-777-301

Praktyki: w ramach studiów student jest zobligowany do zaliczenia we własnym zakresie 60 godzin praktyk począwszy od II semestru. Możliwe miejsca, to m.in.: poradnia/placówka psychologiczna, seksuologiczna lub psychoterapeutyczna, szkoła, zajęcia edukacyjne, profilaktyczne lub inne  umożliwiające zajęcia z młodymi ludźmi i rodziną w zakresie tematyki studiów, jak np. kursy, seminaria, programy profilaktyczne itp., poradnia bioetyczna/duszpasterska itp. Przy czym powinny to być co najmniej dwa rodzaje placówek/inicjatyw różniących się charakterem. Udokumentowane odbycie praktyk jest konieczne do otrzymania dyplomu studiów. Dokładne wytyczne co do praktyk znajdują się w Regulaminie Praktyk, Dzienniku Praktyk oraz opisie praktyk jako przedmiotu (sylabus) – dokumenty te otrzymują do wglądu nasi studenci.

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz

Studia podyplomowe

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane zgodnie z polityką RODO, dostępną w zakładce "RODO" 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl