ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Aktualności

Oświadczenie

Zarząd Główny SPCh niniejszym oświadczeniem odnosi się do słów abp. Marka Jędraszewskiego opublikowanych w tygodniku „Sieci” dn. 7.06.2021: „Myślę, że jedną z przyczyn, dla których kościoły w zachodniej Europie opustoszały, jest to, że uwierzono w psychoanalizę, a nie w łaskę odpuszczenia grzechów i pojednania z Panem Bogiem. Dla mnie paradoksem jest to, że człowiek gotów jest odsłaniać przed psychoterapeutą najbardziej nieraz mroczne pokłady swojej osobowości, a z drugiej strony uważa, że skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest dużo trudniejsze, a przede wszystkim uwłacza jego godności.”

Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów chrześcijan od 26 lat zrzeszonych w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Przez cały czas istnienia stowarzyszenia staramy się pracować nad tym, aby uwzględniać w naszej pracy wszystkie aspekty życia ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznego i duchowego wymiaru. Posiadamy duże doświadczenie w obszarze pomagania pacjentom w trudnych tematach ich życia związanych zarówno z psychologią jak i duchowością. W gabinecie spotykamy się z człowiekiem przeżywającym dylematy moralne, które z perspektywy psychologicznej ujawniają wewnętrzne konflikty w efekcie uniemożliwiające uzyskanie ogólnie rozumianego dobrostanu psychicznego. Zarówno psychika, duch jak i ciało podlegają podczas życia przemianie, rozwojowi ogólnie pojętemu, a co za tym idzie, mogą podlegać integracji bądź też nie. Człowiek jako taki dąży do tego, aby minimalizować wewnętrzny konflikt, realizować swoje potrzeby. Dla człowieka wierzącego bardzo istotną potrzebą jest uzgodnienie stanowiska czy rozstrzygnięcia w sobie pozytywnie np. kryzysu na gruncie religii oraz psychologii.

Dla nas, z perspektywy psychologicznej, spowiedź podobnie jak psychoterapia jest wypowiedzeniem w obecności drugiego tego, co uwięzione było prawdopodobnie w milczeniu. Wypowiedzenie umożliwia usłyszenie, refleksję, związane jest także często z pojawieniem się emocji. Nie musi się więc wykluczać z pracą psychoterapeutyczną, a często nawet przynosi korzyść i umożliwia dalszy rozwój, przywraca równowagę i dobrobyt psychiczny. Wiele więc zależy od tego, jak funkcje psychoterapii oraz spowiedzi będą postrzegane przez samego pacjenta, czy ważne przez niego osoby – z kręgu autorytetów psychologicznych i duchowych oraz, w którym kierunku ma następować rozwój (psychologiczny lub duchowy). Spowiedź w aspekcie duchowym jest powiązana z łaską i jest czymś zupełnie innym niż psychoterapia. Inne też z perspektywy duchowej są jej cel. Sakrament pojednania wymaga bezpośredniej obecności, jest to bardzo ważny jego warunek w odróżnieniu od kontaktu psychoterapeutycznego, który szczególnie podczas pandemii COVID-19 możliwy jest poprzez platformy online.

Nam jako psychologom i psychoterapeutom reprezentującym Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zależy na tym, by psychologii i religii nie postrzegać jako wykluczających się. Wiara w czysto psychologiczne sposoby pomocy, profesjonalnej pomocy, według nas nie wiąże się z odrzuceniem łaski na poziomie duchowym i jesteśmy przeciwni takiemu rozumieniu, które polaryzuje psychologię i wiarę. Ważne jest ich wyodrębnienie, ale nasze doświadczenie pokazuje, że ich wzajemne wspieranie się stwarza dodatkową szansę umożliwiającą pacjentom wewnętrzną integrację.

Europa dwóch płuc, takiej metafory po raz pierwszy użył Jan Paweł II w stosunku do religii Europy Wschodniej i Zachodniej. Podkreślił tym samym wagę zjawiska ekumenizmu, integracji i jedności. Na tym właśnie bazujemy szukając nieustannie tego, co łączy różne płaszczyzny bytu człowieka.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Warszawa dnia 05.07.2021

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl