ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniu 31 maja sekretariat oraz studium są nieczynne

Aktualności

Zdrowie psychiczne w miejscu pracy – jak skutecznie wspierać pracowników w trudnym czasie

Pandemia koronawirusa niewątpliwie odcisnęła na nas piętno. Dotknęła wielu sfer naszego życia, nie pozostając bez znaczenia również w odniesieniu do tego jak postrzegamy naszą pracę. Wiele osób odczuło niepokój i lęk, kiedy stopniowo łagodzone zostały obostrzenia, znoszone blokady i nastąpiło ponowne wkroczenie w świat, który jednak różni się od tego sprzed wybuchu pandemii. Po miesiącach izolacji wraz z powrotem do normalnego życia i miejsca pracy pojawia się podwyższone poczucie lęku. O siebie, o bliskich. Oczywiście niepokój i problemy emocjonalne są częścią codziennego życia. Dopiero gdy lęk zaczyna przejmować kontrolę nad naszym życiem możemy mówić o zaburzeniu emocjonalnym. Uzyskanie fachowej pomocy psychologicznej może zmienić Twoje życie na lepsze. Porady psychologiczne mogą skutecznie pomóc w rozwiązaniu wielu problemów i pokonaniu lęków.

Porady psychologiczne – fachowa pomoc w sytuacji kryzysowej

Wielu pacjentów zgłasza się po pomoc cierpiąc na zespół lęku uogólnionego, inni z bardziej specyficznym problemem emocjonalnym. Kontakt z  doświadczonym psychoterapeutą pozwoli zmaksymalizować szanse uzyskania szybkiej poprawy stanu w jakim się aktualnie znajdują.

Indywidualne podejście do pacjenta i właściwie udzielone porady psychologiczne spowodują poprawę samopoczucia. Wykształcenie umiejętności tworzenia wartościowych relacji, rozwijanie odporności na stres i zwiększenie poziomu energii to inne kluczowe obszary, które ulegną poprawie, gdy nasze problemy emocjonalne znajdą się pod profesjonalną opieką psychologiczną.

Wpływ lęku na nasze samopoczucie i funkcjonowanie

Obawy związane są z wystąpieniem reakcji lękowej, gotowości do walki lub ucieczki. Niepokój ma za zadanie nas chronić, sygnalizuje, że czujemy się zagrożeni. Stan w jakim się znajdujemy pomaga nam uciec z sytuacji zagrażającej życiu lub daje nam adrenalinę potrzebną do walki, aż do momentu kiedy zagrożenie minie.

Powrót do pracy po okresie izolacji może nawet nie stanowić istotnego zagrożenia, ale odczuwany niepokój może sprawić, że tak właśnie zaczniemy go postrzegać. Uczucie niepokoju nasilają się zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się wiele niewiadomych. Ludzie, którzy odczuwają nadmierny niepokój często zaprzątają sobie myśli spekulacjami o to :”a co, jeśli”. Nie pozostaje to obojętne dla ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także zdolności racjonalnego myślenia i podejmowania decyzji. Lęk to nie tylko kwestia myśli i uczuć. Osoby nim dotknięte nierzadko doświadczają objawów fizycznych takich jak drżenie, duszność, zawroty głowy, szybkie bicie serca.

porady psychologiczne na stres w pracy

Wsparcie dla pracowników odczuwających lęk

Co można zrobić, aby łagodzić skutki odczuwania lęku? Jak postępować z pracownikami, którzy odczuwają niepokój związany z powrotem do miejsca pracy? Jest kilka działań, które powinien podjąć pracodawca, aby wesprzeć pracowników w trudnym momencie.

  • Obawy powinny być traktowane poważnie. Bez ignorowania, negowania. Dostrzeż jednostkę i pamiętaj, że ludzie przejawiają różną wrażliwość i postrzegają zdarzenia odmiennie.
  • Jasno określ oczekiwania i zasady. Brak precyzji i słaba komunikacja ze strony przełożonych może być źródłem niepokoju.
  • Odpowiedz na pytania dotyczące kluczowych czynników bezpieczeństwa w pracy, tak aby zademonstrować jak radzisz sobie z sytuacją i nowymi wymogami narzuconymi przez Covid-19. Obejmie to kwestie takie jak zwiększony reżim higieniczny, dystans społeczny i wszelkie środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Potrzeba posiadania kontroli jest bardzo istotna dla osób odczuwających lęk. Jako pracodawca pokaż, że podjęte działania są przemyślane a plany awaryjne gotowe na wypadek zaistnienia różnych scenariuszy.
  • Wyjaśniaj, rozmawiaj. Niepewność rodzi większy niepokój.
  • Bądź w stałym kontakcie z pracownikami i monitoruj to, jak sobie radzą z zaistniałą sytuacją.
  • W razie potrzeby zaproponuj wsparcie z zakresu otrzymania pomocy psychologicznej. Może ona przyjąć formę porad psychologicznych ze strony psychoterapeutów, rozmów z osobami bliskimi, kolegami z pracy.
  • Zachęcaj do dbania o zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Konieczne jest podjęcie działań i zapewnienie wsparcia mającego na celu poprawę samopoczucia pracowników i ich funkcjonowania zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Integra prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Psychoterapia indywidualna pozwala na skoncentrowanie się na poznaniu i zrozumieniu siebie, aktualnego stanu w jakim się znajdujemy i wprowadzenie zmian, które korzystnie wpłyną na nasze funkcjonowanie.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl