ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Studium Pomocy Psychologicznej – edycja 2021 online

Studium Pomocy Psychologicznej – edycja 2021 online

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studium Pomocy Psychologicznej SPP. Program jest skierowany do: liderów grup religijnych, osób duchownych, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, wolontariuszy, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pomagania.

Celem studium SPP jest  rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych do prowadzenia grup o różnym charakterze, udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobom doświadczającymi różnorodnych trudności. Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich kładzie nacisk na praktyczne narzędzia potrzebne np. w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów, czy też w kontakcie indywidualnym z klientami/pacjentami.

Jednocześnie Studium Pomocy Psychologicznej tworzy też przestrzeń do poznawania samego siebie, swojego stylu funkcjonowania w relacjach i lepszego rozumienia zachowań innych ludzi. Dla osób rozważających uczestnictwo w całościowym szkoleniu w psychoterapii może być okazją do rozpoznania swoich zasobów.

Studium Pomocy Psychologicznej obejmuje: 7 zjazdów (105h, ostatni zjazd 3-dniowy), trening self-experience (25h), trening umiejętności praktycznych (45h) rozwijających różne umiejętności związane z budowaniem kontaktu z klientem/pacjentem, prowadzeniem zajęć grupowych w roli facylitatora/prowadzącego oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i podstaw interwencji kryzysowej.

Grupa docelowa:
liderzy grup religijnych, osoby duchowne, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, wolontariusze, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pracownicy organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pomagania

Cel:
zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy, potrzebnych do udzielenia pomocy i wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach, życiu osobistym, zawodowym wpływających na ich funkcjonowanie.

SPP jest częścią szkolenia uzupełniającego dla osób, które ukończyły studia na kierunkach innych niż psychologia i uzyskały dyplom magisterski (PRK VII), planujących podjęcie całościowego szkolenia z psychoterapii zgodnego ze standardami Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii.

Czas trwania:
luty – październik 2021
od 1 do 6 zjazdu: piątek – sobota: 9:30-17:15
7 zjazd: czwartek – sobota

Trening self-experience (25h): czwartek – niedziela
Trening umiejętności praktycznych (45h)

Całość: 175 godz.

Warunki uczestnictwa:
wykształcenie wyższe magisterskie,, chęć osobistego rozwoju, doświadczenie pracy z ludźmi w obszarze pomagania (grupy, np. wsparcia, religijne; placówki edukacyjne, medyczne, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje pozarządowe, ośrodki opiekuńczo- wychowawcze)

Uczestnictwo:
O kwalifikacji decyduje rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona przesłaniem aplikacji

Formy pracy:
– praca nad rozwojem własnym uczestników
– zdobywanie wiedzy w formie wykładowej, warsztatowej, pracy w małych grupach
– praca superwizyjna, która pozwala przyjrzeć się własnej pracy uczestników w zakresie pomocy psychologicznej oraz w trakcie treningu umiejętności praktycznych

Zaliczenie szkolenia:
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach i treningu.

Dokument: Zaświadczenie ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej

 

Pomoc psychologiczna- umiejętności praktyczne

TRENINGI trening self-experience – 25h, trening umiejętności praktycznych – 45h
Bloki tematyczne: Humanistyczno-doświadczeniowe koncepcje kontaktu pomocowego – część 1. Teoria i praktyka.
Relacje interpersonalne i porozumiewanie się z ludźmi – część 1.
Humanistyczno-doświadczeniowe koncepcje kontaktu pomocowego – część 2. Praktyka i superwizja.
Relacje interpersonalne i porozumiewanie się z ludźmi – część 2.
Zasady etyczne w sytuacji pomagania.
Umiejętności psychologiczne – część 1.
Dialog i relacja.
Umiejętności psychologiczne – część 2.
Umiejętności psychologiczne – część 3. Superwizja.
Umiejętności psychologiczne – część 4. Superwizja.
Umiejętności psychologiczne – część 5.
Umiejętności psychologiczne – część 6.
Liczba godzin 175h

Koszt :
– rozmowa kwalifikacyjna – 180 zł
– wpisowe 580 zł- I rata i 8 rat po 580 zł- w sumie 5220 zł

Regulamin SPP

Formularz zgłoszeniowy (kliknij aby wypełnić zgłoszenie)

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl