ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

Rada Programowa SP

Rada Programowa SP

Nad programem Studium Psychoterapii SPCh pracuje Rada Programowa, powołana przez ZG w marcu 2014 roku. Po kolejnej korekcie personalnej w 2017 roku, jej skład przedstawia się następująco:

  • prof. dr. hab Lidia Grzesiuk (przewodnicząca)
  • prof. Zofia Adamowicz
  • mgr Magdalena Chapońkowska
  • mgr Anna Kołodziejczyk
  • dr Tomasz Niemirowski (sekretarz)
  • mgr Władysław Schinzel
  • Katarzyna Talmont
  • ks. dr Stanisław Tokarski

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl