ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów niepsychologów

Szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów niepsychologów

„Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza psychoterapeutów (w tym studentów 4-letniego podyplomowego szkolenia z psychoterapii), którzy nie są magistrami psychologii na Studium Uzupełniające z zakresu podstaw psychologii i wiedzy medycznej, mających zastosowanie w pracy psychoterapeuty.

Prowadzący: Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie mają doświadczenie w praktyce pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Słuchacze otrzymają wiedzę akademicką z akcentem na jej zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (na platformie Zoom).

Czas trwania i termin: Szkolenie trwa 10 miesięcy, obejmuje 165h zajęć dydaktycznych, 11 zjazdów po 15h (piątek 15:00-20:00 i sobota 9:00-18:00).

Szkolenie odbędzie się w okresie od września 2023 do czerwca 2024. Daty dwóch pierwszych zjazdów to 15-16.09. i 6-7.10.2023. Terminy kolejnych zjazdów zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Koszt: 10.000 zł, płatne w ratach: 1.500 zł wpisowe, 10 rat po 850 zł.

 

Zapisy: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.spch.pl (poniżej) oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 1500 zł na konto SPCh o numerze: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505, tytuł przelewu: szkolenie uzupełniające, wpisowe, imię i nazwisko

 

Kontakt: e-mail su@spch.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o załączenie potwierdzenia przelewu za rozmowę kwalifikacyjną

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą przy ul. Wilczej 66/68 w Warszawie;

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu;

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl