ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

W dniach od 1.05 do 5.05 sekretariat oraz studium są nieczynne!

Sekcja Poradnictwa

Została powołana uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Celem działania sekcji jest rozwijanie koncepcji chrześcijańskiego poradnictwa psychologicznego (counsellingu) oraz organizowanie możliwości wykorzystania uzyskanych umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz poszukującymi rozwoju osobistego. Sekcja stawia sobie ponadto za cel wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego doradców (counsellerów) poprzez organizowanie szkoleń, superwizji i innych form kształcenia.

www.poradnictwo.spch.pl

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl