ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Sekcja Poradnictwa

Została powołana uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Celem działania sekcji jest rozwijanie koncepcji chrześcijańskiego poradnictwa psychologicznego (counsellingu) oraz organizowanie możliwości wykorzystania uzyskanych umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz poszukującymi rozwoju osobistego. Sekcja stawia sobie ponadto za cel wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego doradców (counsellerów) poprzez organizowanie szkoleń, superwizji i innych form kształcenia.

www.poradnictwo.spch.pl

Współpracujemy:

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

realizacja estinet.pl